Profesjonalna promocja Miasta i Gminy Muszyna Zdrój

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rutkowski, Marek
dc.contributor.author Wójtowicz, Mariola
dc.date.accessioned 2013-12-06T13:54:12Z
dc.date.available 2013-12-06T13:54:12Z
dc.date.issued 2013-08-30 20:14:58
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2067
dc.description.abstract Niniejsza praca magisterska zawiera rozważania na temat marketingu terytorialnego. Została w niej przedstawiona analiza potencjału i dotychczasowych działań promocyjnych Muszyny Zdroju. Ponadto w oparciu o przeprowadzone analizy i badania przygotowano autorskie propozycje w zakresie promocji miasta Muszyna Zdrój, zawarto w nich zarówno standardowe, jak i niestandardowe formy promocji miast. W pracy zaprezentowano miasto i gminę Muszyna Zdrój, jej powstanie i rozwój, a także analizę potencjału. Scharakteryzowano dotychczasowe działania w zakresie promocji miasta i gminy Muszyna Zdrój oraz kierunki rozwoju. Na potrzeby realizacji celu pracy przeprowadzono badania marketingowe, których zadaniem była ocena dotychczasowych działań promujących miasto i gminę. Według opinii respondentów podejmowane działania promocyjne charakteryzuje niezły poziom. Niemniej jednak miasto i gmina Muszyna Zdrój posiada bardzo wiele atrakcji turystycznych, które należałoby jeszcze bardziej wypromować. Istotna część pracy stanowi autorski projekt działań promujących miasto i gminę Muszyna Zdój. pl
dc.description.abstract This thesis contains basic information’s respecting of territorial marketing, there are also submitted different standard and custom forms of promotion of cities and their regions and analysis of their potentials. In that thesis was also conducted analysis and rating of actions promoting a Town and Spa Muszyna. For this purpose conducted research respecting attractiveness, potential what the community has and promotional actions that was taken in the direction of test community. This thesis used results of sounding research, conducted in the Town and Spa Muszyna, in hotels, accommodations and in the city center. Research was conducted on residents a town and tourists and guests currently staying in the Town Muszyna. Analysis and results showed that the activities of promotions taken by authorities of community are insufficient, while in the Town Muszyna the are many tourist attractions and it has a huge potential which is not entirely used by community. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject marketing terytorialny pl
dc.subject promocja pl
dc.subject reklama pl
dc.subject miasto pl
dc.subject turystyka pl
dc.subject Muszyna Zdrój pl
dc.subject territorial marketing pl
dc.subject promotion pl
dc.subject advertising pl
dc.subject city pl
dc.subject tourist pl
dc.title Profesjonalna promocja Miasta i Gminy Muszyna Zdrój pl
dc.title.alternative Professional promotion Muszyna Zdroj pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-06T11:31:31Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info