Kształtowanie przewagi konkurencyjnej instytucji finansowej na przykładzie Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rutkowski, Marek
dc.contributor.author Zielińska, Patrycja
dc.date.accessioned 2013-12-06T14:06:40Z
dc.date.available 2013-12-06T14:06:40Z
dc.date.issued 2013-08-31 20:47:36
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2071
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy magisterskiej są rozważania na temat kształtowania przewagi konkurencyjnej instytucji finansowej. Problem ten zaprezentowano na przykładzie Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju. W ramach realizacji powyższego celu przeprowadzono badanie bezpośrednie, którego celem była identyfikacja zachowań i opinii respondentów na temat Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju. Analizie poddano takie obszary Banku Spółdzielczego w Piwnicznej–Zdroju jak jego wizerunek, innowacyjność usług, ofertę produktową oraz relacje jakie kształtuje on ze swoimi klientami. W badaniu wykorzystano metodę ankiety, a za narzędzie badawcze posłużył kwestionariuszem ankiety. Badania objęły swoim zasięgiem miejscowości Piwniczna-Zdrój, Rytro oraz Nowy Sącz. Próba badawcza liczyła 150 osób, stanowili ją obecni i potencjalni klienci omawianego banku. Respondenci byli dobierani do badania w sposób nielosowy (dobór jednostek typowych). Byli to mieszkańcy wyżej wymienionych miejscowości, 56% ankietowanych stanowili klienci Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju. Usługi Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju w 64-ech procentach wybierają klienci, którzy cenią sobie bliskość placówki. Badania udowodniły, iż mocną stroną analizowanego Banku jest znajomość klienta, która wskazana była przez 60% respondentów. Co trzeci ankietowany klient BS Piwniczna-Zdrój korzysta równocześnie z usług innych banków. Najczęściej wymienianymi powodami dla których klienci Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju korzystają z usług innych banków jest dostęp do darmowych bankomatów. pl
dc.description.abstract The aim of this thesis is consideration about identifying competition advantage of financial institution. Bank Spółdzielczy in Piwniczna–Zdrój has been presented as an example to the problem. Direct survey, which was used to achieve the aim, has had the goal to identify attitudes and behavior of Bank Spółdzielczy in Piwniczna-Zdrój. Analyzed areas in Bank Spółdzielczy were: image, innovation services, products and relationship with customers. The marketing research was undertaken in order to identify attitudes and behavior of customers and potential customers. The marketing research as a method used a questionnaire survey. The marketing research was performed in Piwniczna-Zdrój, Rytro and Nowy Sącz. The respondents of the survey were selected in non-random way. The study population consisted of 150 people who were residences of Piwniczna Zdrój, Rytro and Nowy Sącz and 56% from the study population were Bank Spółdzielczy in Piwniczna-Zdrój’s clients. 64% of clients decided to use the services of BS in Piwniczna because of localization. The marketing research showed that strong side of BS are loyal clients. Every third respondents are clients of different bank. The most popular opinion why they decided to used a services from different bank is access to free ATMs. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject konkurencja pl
dc.subject przewaga konkurencyjna pl
dc.subject innowacyjność pl
dc.subject wizerunek pl
dc.subject kultura organizacyjna pl
dc.subject relacje z klientami pl
dc.subject competition pl
dc.subject innovation pl
dc.subject image pl
dc.subject organizational culture pl
dc.subject relationship with the clients pl
dc.title Kształtowanie przewagi konkurencyjnej instytucji finansowej na przykładzie Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju pl
dc.title.alternative Building competitive advantage on the example of Bank Spółdzielczy in Piwniczna-Zdrój pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-06T11:31:24Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info