Poczucie humoru, a obraz siebie u młodzieży licealnej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Uchnast, Zenon
dc.contributor.author Węgrzyn, Aleksandra
dc.date.accessioned 2013-12-07T08:08:51Z
dc.date.available 2013-12-07T08:08:51Z
dc.date.issued 2013-09-04 22:33:36
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2076
dc.description.abstract Głównym przedmiotem podjętych w niniejszej pracy badań jest dookreślenie poziomu i zakresu współzależności pomiędzy poczuciem humoru a obrazem siebie. W związku z tym zadaniem postawiłam następujące pytanie badawcze: „Czy i na ile istnieje współzależność pomiędzy dojrzałym poczuciem humoru a obrazem siebie u młodzieży licealnej?”. Odpowiedź na to pytanie została udzielona w wyniku empirycznej weryfikacji następujących hipotez badawczych: (H1) Istnieje związek pomiędzy poczuciem humoru a obrazem siebie; (H2) Osoby o dojrzałym poczuciu humoru posiadają pozytywny obraz siebie. Weryfikacja tych hipotez została przeprowadzona na podstawie danych empirycznych uzyskanych przy pomocy Kwestionariusza Stylów Humoru (HSQ) R. Martin’a oraz Tennessee Skali Obrazu Siebie (TSCS) W.H. Fitts’a. Grupę badawczą tworzyli uczniowie III klas licealnych (50 chłopców, 80 dziewcząt) w wieku 18-19 lat. Hipotezy zostały pozytywnie zweryfikowane: dojrzałe poczucie humoru jest współzależne z pozytywnym obrazem siebie zarówno w jego wewnętrznych, jak i zewnętrznych wymiarach, natomiast niedojrzałe poczucie humoru jest współzależne z negatywnym obrazem siebie. pl
dc.description.abstract The crucial problem of the studies drawn out here there is the interdependence between a sense of humor and self-image. That is why I have put a following research question: `To what extent, if any, does the relationship between a mature sense of humor and self-image among grammar school students exist?` Basing on the empirical questions` results the answer to the above mentioned query has been given. The aim of the research was the verification of the following hypotheses: (H1) There is an interdependence between a sense of humor and self- image; (H2) The persons with a mature sense of humor have the positive self-image. During my studies I took advantage of the following psychological questionnaires: Humor Styles Questionnaire (HSQ) by R. Martin and Tennessee Self-Concept Scale (TSCS) by W.H. Fitts (1965). The research sample was a group of third grade students (fifty boys and eighty girls) at the age of 18-19. The hypotheses were positively verified: a mature sense of humor interdepends with a positive self-image, and an immature sense of humor interdepends with a negative self-image. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject poczucie humoru pl
dc.subject psychologia człowieka pl
dc.subject osobowość człowieka pl
dc.subject młodzież pl
dc.subject analiza statystyczna pl
dc.subject obraz siebie pl
dc.title Poczucie humoru, a obraz siebie u młodzieży licealnej pl
dc.title.alternative Sense of humor and self-image among high school students pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-06T13:23:40Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info