Analiza jakości procesu świadczenia usługi na przykładzie firmy Anmart

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chlipała, Paweł
dc.contributor.author Orzeł, Marek
dc.date.accessioned 2013-12-07T08:44:08Z
dc.date.available 2013-12-07T08:44:08Z
dc.date.issued 2008-02-08 17:38:06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2083
dc.description.abstract Celem j pracy była identyfikacja procesu świadczenia usługi oraz rozpoznanie możliwości podnoszenia jakości procesu świadczenia usługi w przedsiębiorstwie. Przeprowadzenie dogłębnej analizy procesu w firmie Anmart pozwoliło na uzyskanie informacji o słabych punktach w całym procesie usługowym i na rozwiązaniu tych problemów, tak by usprawnić przebieg procesu, poprawić jakość i wydajność, a w konsekwencji obniżyć koszty i zwiększyć zysk końcowy. Pracę oparto na literaturze przedmiotu z zakresu zarządzania marketingiem usług. W szczególności wykorzystano literaturę zwartą i źródła internetowe. Część empiryczną stanowi charakterystyka i opis firmy Anmart, poparta doświadczeniem autora pracy, materiałami i informacjami uzyskanymi w poszczególnych komórkach firmy oraz z przeprowadzonych rozmów z kierownikami i majstrami nadzorującymi pracę na poszczególnych działach. Po dogłębnej analizie całego procesu produkcyjnego, z uwzględnieniem jakości świadczonych usług, obsługi klienta, a także zmian i modyfikacji, jakie należy wprowadzić w najbliższym czasie, można ocenić firmę Anmart jako dobrą. Spełnia ona wszystkie wymogi narzucone przez państwo polskie i Unię Europejska w zakresie ochrony środowiska i norm związanych z emisją zanieczyszczeń. Dba o swoich pracowników i o jakość świadczonych usług, a zmiany jakie należy w niej wprowadzić nie wymagają dużych nakładów finansowych. Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju w najbliższych latach pozwoli firmie na zajęcie wysokiej pozycji w branży i na osiągniecie dominującej pozycji wśród konkurentów. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject usługi pl
dc.subject marketing-mix pl
dc.subject jakość usług pl
dc.subject obsługa klienta pl
dc.title Analiza jakości procesu świadczenia usługi na przykładzie firmy Anmart pl
dc.title.alternative The analysis of the quality of the service process on the example of the ANMART company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-02T10:22:14Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info