Identyfikacja wizerunku marki zespołu Pink Floyd

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rutkowski, Marek
dc.contributor.author Jaworska, Kinga
dc.date.accessioned 2013-12-07T08:56:34Z
dc.date.available 2013-12-07T08:56:34Z
dc.date.issued 2013-08-29 15:26:06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2084
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy było zidentyfikowanie wizerunku marki zespołu Pink Floyd. Badania bezpośrednie poprzedzone zostały analizą informacji ze źródeł wtórnych. Próbę badawczą stanowiło sto pięćdziesiąt osób w różnych przedziałach wiekowych. Struktura demograficzna uczestników badania została podzielona ze względu na płeć, wiek, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania. Badaną grupę tworzyło siedemdziesiąt dziewięć kobiet i siedemdziesięciu jeden mężczyzn. Opinie na temat wizerunku marki zespołu Pink Floyd zebrano za pomocą ankiety internetowej. Za narzędzie badawcze posłużył kwestionariusz ankiety. Informacje zebrane w badaniu pozwoliły na sformułowanie wniosków, które zaprezentowano w niniejszej pracy. W oparciu o zrealizowane badania stwierdzić można, iż wizerunek zespołu Pink Floyd jest pozytywny bez względu na to, czy ich muzyki słuchają zagorzali fani, czy przypadkowy słuchacz. Niezależnie od wieku, płci, wykształcenia, czy miejsca zamieszkania, respondenci uważają, iż muzyka zespołu ożywia ich wspomnienia związane z dzieciństwem i chętnie do nich znowu wracają za sprawą zespołu. Z badań wynika również, że muzyka zespołu pomaga się odprężyć i zrelaksować. Co więcej, wzbudza w konsumentach pozytywne emocje, które wpływają na ciągłość istniejących już relacji z marką, jak i na te nowopowstające. pl
dc.description.abstract The aim of this paper was to identify the brand image of Pink Floyd band. The direct research was preceded by the analysis of the information obtained from secondary sources. The survey sample consisted of a hundred and fifty people in various age groups. The demographic structure of survey respondents was divided due to the sex, age, education and place of living. The survey was constituted by seventy-nine women and seventy-one men. The opinions on the brand image of Pink Floyd band were collected via the Internet survey. The research tool was a questionnaire. The information collected in the survey allowed me to formulate conclusions presented in this paper. Based on the conducted research, we can state that the image of Pink Floyd band is positive regardless of whether it is expressed by devoted fans or accidental listeners. Regardless of age, sex, education or place of living, respondents believe that the music of the band brings back their childhood memories and allows them to recall those times. The survey also shows that the music of the band allows them to relax and rest. What is more, it evokes positive emotions in consumers, influencing the continuity of the existing relations with the brand and on the creation of new relations. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject marka pl
dc.subject wizerunek marki pl
dc.subject identyfikacja wizerunku pl
dc.subject Pink Floyd pl
dc.subject brand name pl
dc.subject brand image pl
dc.subject image identification pl
dc.subject Pink Floyd pl
dc.title Identyfikacja wizerunku marki zespołu Pink Floyd pl
dc.title.alternative Identification of the brand image of Pink Floyd band pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-06T17:10:43Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info