Przyciąganie uwagi docelowego odbiorcy w przekazie reklamowym

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chlipała, Paweł
dc.contributor.author Sas, Bartłomiej
dc.date.accessioned 2013-12-07T08:57:28Z
dc.date.available 2013-12-07T08:57:28Z
dc.date.issued 2008-03-26 10:04:33
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2085
dc.description.abstract Celem pracy było poznanie teorii na ten temat kształtowania przekazu reklamowego i przyciągania uwagi docelowego odbiorcy przekazu oraz analiza wybranych przekazów reklamowych i ich weryfikacja poprzez opinie respondentów. Praca składa się z dwóch części. Pierwsze dwa rozdziały obejmują teoretyczne rozważania na temat przekazu reklamowego. Kolejne dwa rozdziały stanowią część empiryczną, której źródłem informacji są badania ankietowe. Praca została napisana w oparciu o literaturę przedmiotu głównie z zakresu promocji, z wyszczególnieniem reklamy oraz zachowań klienta. Przeprowadzono także badania ankietowe dotyczące reakcji konsumentów na wybrane przekazy reklamowe. Celem badania była próba poznania opinii oraz określenia postaw nabywców wobec wybranych przekazów reklamowych oraz ich elementów. W badaniu wzięło udział 150 respondentów, zróżnicowanych pod względem: płci, wieku, wykształcenia, aktywności zawodowej, ilości czasu spędzanej dziennie przed telewizorem oraz dochodów netto na członka rodziny. W pracy postawiono następujące hipotezy badawcze: H1 Odbiorca przekazu reklamowego koncentrując się na elementach w reklamie, które szokują, nie skupia się na marce ani treści przesłania reklamowego. H2 W przyciąganiu uwagi odbiorców zupełnie inne elementy koncentrują uwagę kobiet, a inne mężczyzn. Wyniki badań pokazują znaczna większość ankietowanych deklaruje, że zwraca uwagę na markę i na treść przekazu reklamowego, a płeć odgrywa znaczącą rolę w percepcji przekazu, co należy uwzględniać przy budowaniu reklam. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject reklama pl
dc.subject język reklamy pl
dc.subject psychologia reklamy pl
dc.subject sztuka reklamy pl
dc.title Przyciąganie uwagi docelowego odbiorcy w przekazie reklamowym pl
dc.title.alternative Drawing attention of target recipient in advertising message pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-02T08:45:49Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info