Wsparcie z funduszy UE na opracowanie strategii rozwoju firmy na przykładzie przedsiębiorstwa Violin sp. z o.o.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Jacek
dc.contributor.author Bednarek, Beata
dc.date.accessioned 2013-12-07T10:23:13Z
dc.date.available 2013-12-07T10:23:13Z
dc.date.issued 2013-08-28 20:19:08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2093
dc.description.abstract Celem pracy jest próba opracowania propozycji strategii dla spółki Violin w ramach projektu „Planowanie strategiczne w MSP”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podstawowe pytanie jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom, odnosi się do funduszy unijnych w środowisku MSP, czy mają one rację bytu w owym otoczeniu. Analizy przeprowadziłam na podstawie obszernych materiałów wewnętrznych, wywiadów z kadrą zarządzającą. Całość rozważań osadzona została w ramach analiz SWOT, Churchilla i Lewis jak również analizy SPACE, których głównym zadaniem jest wskazanie jaką strategię powinna przyjąć spółka. Analizy jednoznacznie pokazują nam, iż firmy które korzystają z pomocy unijnej, świetnie radzą sobie w działaniu na rynku. pl
dc.description.abstract The aim of this paper is to develop a strategy for Violin Ltd. in cooperation with the Polish Agency for Enterprise Development, within the framework of Human Capital Operational Programme: Strategic Planning in SMEs, co-funded by the European Social Fund. The author of this paper has analyzed plentiful inside information and interviewed the managerial staff in order to question the raison d'être of European funds for SMEs. A strategy for Violin Ltd. has been recommended on the basis of SWOT analysis, Churchill analysis, Lewis analysis as well as SPACE analysis. The analyses show at the same time that the companies which use European Union funds are thriving. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject Europejski Fundusz Społeczny pl
dc.subject MSP pl
dc.subject rynek stolarki otworowej pl
dc.subject konkurencyjność pl
dc.subject przedsiębiorczość pl
dc.subject strategia pl
dc.subject European Union pl
dc.subject European Social Fund pl
dc.subject SMEs pl
dc.subject wood joinery market pl
dc.subject competitiveness pl
dc.subject entrepreneurship pl
dc.subject strategy pl
dc.title Wsparcie z funduszy UE na opracowanie strategii rozwoju firmy na przykładzie przedsiębiorstwa Violin sp. z o.o. pl
dc.title.alternative Using European Union funds for designing a corporate development strategy. Case study of Violin Ltd. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-07T08:24:21Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info