Rola i Zadania Inspekcji Sanitarnej w systemie zarządzania kryzysowego na przykładzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poręba, Marcin
dc.contributor.author Kusion, Violetta
dc.date.accessioned 2013-12-07T12:34:29Z
dc.date.available 2013-12-07T12:34:29Z
dc.date.issued 2013-08-28 17:23:13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2096
dc.description.abstract Zasadniczym tematem pracy jest zarządzanie kryzysowe, a przede wszystkim rola i zadania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu, w tym zakresie. Przed omówieniem istoty zagadnienia dotyczącego zarządzania kryzysowego przedstawiono podstawowe aspekty terminu bezpieczeństwo, zagrożenia bezpieczeństwa. W rozdziale pierwszym przedstawiono zagadnienia sytuacji kryzysowej, istoty zarządzania kryzysowego, niektóre zasadnicze pojęcia oraz podstawy prawne, źródła, przesłanki i fazy sytuacji kryzysowej. W tymże rozdziale omówiono struktury zarządzania kryzysowego w Polsce. Kolejny rozdział poświęcony został roli Inspekcji Sanitarnej w systemie zarządzania kryzysowego, a w szczególności ochrony zdrowia publicznego w tym aspekcie. W ostatnim rozdziale pracy przedstawiono działania PSSE w systemie zarządzania kryzysowego w zakresie ochrony zdrowia w powiecie nowosądeckim. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Nowym Sączu jako organ PIS na szczeblu lokalnym obejmującym Miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki podejmuje szereg działań mających na celu zdobywanie zaufania społecznego, przekonywaniu do stosowania szczepień ochronnych, odpowiednich stylów życia czy zachowań zdrowotnych a także stworzenia takich procedur i systemów, nie tylko na wypadek zdarzeń kryzysowych, aby każdy mógł żyć i pracować bezpiecznie. Taką służebną rolę pełniła, pełni i będzie pełnić nie tylko Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu, ale cała Państwowa Inspekcja Sanitarna. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie w kryzysie pl
dc.subject sytuacje kryzysowe pl
dc.subject prawo pl
dc.subject zdrowie publiczne pl
dc.title Rola i Zadania Inspekcji Sanitarnej w systemie zarządzania kryzysowego na przykładzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative The role and tasks of Sanitary Inspection in the crisis management system using District Sanitary-Epidemiological Station in Nowy Sącz as a case study. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-07T08:24:28Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info