NATO - gwarant bezpieczeństwa Polski w XXI wieku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poręba, Marcin
dc.contributor.author Gorzkiewicz, Ryszard
dc.date.accessioned 2013-12-08T08:11:09Z
dc.date.available 2013-12-08T08:11:09Z
dc.date.issued 2013-08-24 11:41:43
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2097
dc.description.abstract Tematem pracy jest próba ukazania NATO, jako filaru bezpieczeństwa jego państw członkowskich, jak również obszaru wpływów Sojuszu. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym skupiono się na genezie powstania NATO, jego kontekście historycznym i politycznym, przedstawiono ewolucję struktur Sojuszu. Rozdział drugi opisuje proces integracji Polski z NATO od chwili uzyskania niepodległości w 1989 roku poprzez przygotowania do wstąpienia, samo wstąpienie w roku 1999 oraz realizację pierwszych zadań po wstąpieniu do Paktu. Rozdział trzeci poświecony jest działalności Paktu na polu wojskowym, humanitarnym i dyplomatycznym, z prezentacją aktywnego udziału Polski. Przedstawia również próbę zbilansowania dotychczasowego udziału kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim. Przy pisaniu pracy korzystano z opracowań dotyczących NATO, pomocna okazała się również strona internetowa NATO, z której to zaczerpnięto bieżące informacje na temat myśli strategicznej, operacji militarnych i humanitarnych. Przynależność Polski do struktur NATO daje w odczuciu społecznym głównie poczucie bezpieczeństwa we wciąż niestabilnym świecie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Europa pl
dc.subject Polska w NATO pl
dc.subject współpraca Polski z NATO pl
dc.subject bezpieczeństwo międzynarodowe pl
dc.subject NATO pl
dc.title NATO - gwarant bezpieczeństwa Polski w XXI wieku pl
dc.title.alternative The NATO - a security guarantor for Poland in the 21st century pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-07T12:18:21Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info