Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w latach 2009 - 2012

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Kulig, Zofia
dc.date.accessioned 2013-12-08T08:16:10Z
dc.date.available 2013-12-08T08:16:10Z
dc.date.issued 2013-08-26 20:57:34
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2099
dc.description.abstract Celem pracy jest analiza źródeł finansowania podstawowej jednostki samorządu terytorialnego jaką jest gmina. Natomiast celem dodatkowym jest analiza finansowa i ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w latach 2009-2012. Pierwszy rozdział poświęcono istocie, definicji oraz charakterystyce pojęcia samorządu terytorialnego. Przedstawiono struktury i model podziału terytorialnego obowiązujący w okresie PRL i po roku 1989. Na koniec skupiono się na charakterystyce współczesnego samorządu terytorialnego oraz przepisów prawnych i ustaw, będących podstawą jego funkcjonowania. Rozważania zawarte w drugim rozdziale dotyczą rodzajów i sposobów pozyskiwania przez gminę środków finansowych koniecznych do realizacji przyznanych zadań. Opisano w nim strukturę dochodów budżetu gminy. W ostatnim rozdziale skupiono się na analizie dochodów i wydatków Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój w latach 2009 – 2012. Na wstępie pokrótce scharakteryzowano jednostkę, przedstawiono jej strukturę demograficzną oraz problem dotyczący poziomu bezrobocia. Na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy przedstawiono strukturę oraz dane finansowe na temat dochodów w poszczególnych latach. Następnie przeprowadzono analizę porównawczą badanych lat dla ukazania tendencji i prawidłowości, jakie zachodzą w budżecie jednostki. Dalej skupiono się na kwestii wydatków Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój w latach 2009 – 2012. Przedstawiono najważniejsze działy klasyfikacji budżetowej, w której jednostka poniosła najwyższe koszty i opisano zrealizowane zadania inwestycyjne. Porównano również realizację wydatków w badanym przedziale czasowym. Na koniec przedstawiono przychody oraz rozchody Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gmina pl
dc.subject dochody gminy pl
dc.subject budżet pl
dc.subject analiza finansowa pl
dc.title Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w latach 2009 - 2012 pl
dc.title.alternative The sources of financing local government units on example of city and commune Piwniczna-Zdrój in years 2009 - 2012 pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-07T12:18:11Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info