Wpływ inwestycji na strategiczny rozwój lokalny na przykładzie gminy Gródek nad Dunajcem w latach 2008-2013

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Gołąb, Anna
dc.date.accessioned 2013-12-08T08:33:17Z
dc.date.available 2013-12-08T08:33:17Z
dc.date.issued 2013-08-23 15:20:14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2103
dc.description.abstract Celem pracy jest prezentacja i ocena inwestycji podejmowanych przez gminę Gródek nad Dunajcem w zakresie wpływu na strategiczny rozwój lokalny. Na treść pracy składa się pięć rozdziałów. W celu przygotowania pracy posłużono się literaturą przedmiotu, specjalistycznymi czasopismami, dokumentami programowymi, stosownymi przepisami prawa, oraz dokumentami źródłowymi pochodzącymi z Urzędu Gminy Gródek n/Dunajcem. Głównym celem badań było zdiagnozowanie opinii społeczności lokalnej na temat życia w gminie Gródek nad Dunajcem. Sprawdzenie, jak mieszkańcy postrzegają gminę oraz jak oceniają zrealizowane inwestycje; i czy inwestycje te wpłynęły na rozwój społeczno- gospodarczy. Sprawdzono również jak mieszkańcy utożsamiają się z gminą Gródek nad Dunajcem. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem anonimowej ankiety. Ankiety te, były skierowane do pełnoletnich mieszkańców gminy Gródek nad Dunajcem. W badaniu wzięło udział 47 kobiet oraz 33 mężczyzn. Analiza przeprowadzonej ankiety wskazuje, że badani mieszkańcy gminy Gródek nad Dunajcem na ogół są zadowoleni z faktu zamieszkiwania w gminie i czują się z nią związani. Respondenci uważają, że w ciągu ostatnich 5 lat gmina się rozwinęła. Większość ankietowanych odpowiedziała, że gmina przeciętnie inwestuje w strategie rozwoju, jednakże są oni zadowoleni z inwestycji jakie obecnie zrealizowała. Pytając o to w jakie obszary gmina powinna zainwestować więcej środków mieszkańcy wskazali infrastrukturę, turystykę oraz kulturę i sport. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gmina pl
dc.subject dochody gminy pl
dc.subject budżet gminy pl
dc.subject rozwój lokalny pl
dc.subject finansowanie inwestycji w gminie pl
dc.title Wpływ inwestycji na strategiczny rozwój lokalny na przykładzie gminy Gródek nad Dunajcem w latach 2008-2013 pl
dc.title.alternative Strategic importance of investment for local development on the example of Gródek nad Dunajcem in 2008-2013. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-07T13:48:12Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info