Personalizacja kampanii wyborczej na przykładzie wyborów parlamentarnych w Polsce w 2011 roku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jarosiński, Marek
dc.contributor.author Dygoń, Piotr
dc.date.accessioned 2013-12-08T09:16:58Z
dc.date.available 2013-12-08T09:16:58Z
dc.date.issued 2013-08-24 11:11:15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2107
dc.description.abstract Tematem pracy jest zjawisko personalizacji kampanii wyborczych w Polsce, na przykładzie wyborów parlamentarnych w 2011 roku. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przybliżono podstawy teoretyczne oraz wybrane definicje procesu komunikowania politycznego, marketingu politycznego, które stanowią punkt wyjścia do analizy zjawiska personalizacji. Drugi rozdział poświęcony jest zjawiskom, które bezpośrednio przyczyniają się do wzrostu stopnia personalizacji w przebiegu kampanii wyborczych w Polsce po 2000 roku. Można do nich zaliczyć amerykanizację wyborów, mediatyzację wyborów oraz profesjonalizację kampanii wyborczych. Przeanalizowano w jak dużym stopniu zmieniły się kampanie wyborcze oraz stosunek aktorów politycznych w Polsce do publiczności w ciągu tych kilkunastu lat. W trzecim rozdziale starano się wszystkie wcześniej opisane aspekty teoretyczne omówić na konkretnych przykładach zaczerpniętych z przebiegu kampanii wyborczej do wyborów parlamentarnych w Polsce w 2011 roku. Opisano sylwetki liderów wszystkich pięciu partii, które dostały się do parlamentu. Przedstawienie życiorysów tych polityków ma na celu przybliżenie cech ich charakterów, środowisk politycznych, z jakich wywodzili się oraz przebiegu edukacji, czyli tych czynników, które przyczyniły się do tego, jakie stanowiska zajmowali przed wyborami w 2011 roku. Dzięki takiej analizie można wywnioskować, jakie cechy posiadają liderzy naszych elit politycznych. W dalszej części zamieszczono opis przebiegu samych wyborów parlamentarnych w 2011 roku, natomiast ostatnia część jest próbą analizy stopnia personalizacji tej konkretnej kampanii wyborczej. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject komunikowanie polityczne pl
dc.subject marketing polityczny pl
dc.subject kampania wyborcza pl
dc.subject wybory parlamentarne pl
dc.subject Polska pl
dc.title Personalizacja kampanii wyborczej na przykładzie wyborów parlamentarnych w Polsce w 2011 roku pl
dc.title.alternative Personalization the election campaign on the example of the parliamentary elections in Poland in 2011 pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-07T13:31:42Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info