Wpływ pomocy publicznej na rozwój przedsiębiorstw działających w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie firmy FAMUR S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Kaczmarczyk, Barbara
dc.date.accessioned 2013-12-10T08:25:30Z
dc.date.available 2013-12-10T08:25:30Z
dc.date.issued 2013-08-27 23:07:49
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2139
dc.description.abstract Pomoc publiczną definiujemy jako wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw w celu rozwoju całej organizacji, a także w niektórych przypadkach do pobudzenia słabo rozwiniętych regionów. Celem mojej pracy było ukazanie wpływu pomocy publicznej na rozwój organizacji funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych, na przykładzie przedsiębiorstwa FAMUR S.A. i na podstawie uzyskanych danych z SSE oraz opisywanego przedsiębiorstwa. Należy stwierdzić na podstawie przeprowadzonych badań, iż niewątpliwie pomoc w zakresie ulg podatkowych ma wielki wpływ na kształtowanie się oraz rozwój badanej firmy. Wstępna analiza przedsiębiorstwa ukazała, iż w firmie FAMUR S.A., która funkcjonuje w specjalnej strefie ekonomicznej można zauważyć zwiększające się przychody ze sprzedaży produktów oraz usług, a także dochody przedsiębiorstwa. Należy również wspomnieć o zmniejszających się kosztach przedsiębiorstwach, które są odnotowywane z roku na rok oraz zwiększaniu deklarowanego zatrudnienia. Firma FAMUR S.A. wchodzi w skład Katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się stref, porównując strefy z Polski i przyczynia się w dużej mierze do rozwoju nie tylko firmy FAMUR.A., lecz również innych międzynarodowych oraz rodzinnych firm. pl
dc.description.abstract State aid is defined as support for enterprises to develop throughout the organization, and in some cases to stimulate underdeveloped regions. The aim of my work was to show the impact of aid on the company FAMUR SA, based on the data obtained from the SSE, and described the company. It should be noted the fact that no doubt help with tax relief and subsidies from the European Union have a great influence on the study and development of the company. Preliminary analysis of the company revealed that the company FAMUR SA have increase in income and revenues. You can note the increasing sales of products and services, as well as the company's profits. Not to mention the decreasing costs of businesses that are reported each year and increasing employment declared. Company FAMUR SA is part of the Katowicka Special Economic Area. It is one of the most developing areas by comparing the area of Polish and contributes greatly to the development not only of FAMUR.A., but also other international and family businesses. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject pomoc publiczna pl
dc.subject determinanty rozwoju przedsiębiorstwa pl
dc.subject specjalne strefy ekonomiczne pl
dc.subject state aid pl
dc.subject the importance of state aid pl
dc.subject determinants of development business pl
dc.subject impact of special economic areas pl
dc.title Wpływ pomocy publicznej na rozwój przedsiębiorstw działających w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie firmy FAMUR S.A. pl
dc.title.alternative The impact of state aid on development of enterprises operating in special economic areas based on FAMUR S.A. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-07T10:11:34Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info