Wpływ klastra na rozwój sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw na przykładzie Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A. "Plastikowa Dolina"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Jacek
dc.contributor.author Łącka, Sylwia
dc.date.accessioned 2013-12-10T09:58:17Z
dc.date.available 2013-12-10T09:58:17Z
dc.date.issued 2013-08-25 20:24:28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2145
dc.description.abstract Praca traktuje o Tarnowskim Klastrze Przemysłowym jako formie wspierania rozwoju sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zostały postawione następujące hipotezy badawcze: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa uzyskują realne korzyści z obecności w klastrze. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zrzeszone w klastrze zarówno kooperują jak i konkurują. Włączanie w struktury klastrowe MSP, prowadzi do ich wyższej specjalizacji i efektywności funkcjonowania, dzięki pośredniej realizacji korzyści skali. Zastosowane metody które potwierdziły zasadność postawionych celów oraz przyjętych hipotez badawczych to analiza SWOT, metoda POS i analiza metoda Churchilla i Lewis. Podjęta analiza wykazała iż TKP jest korzystna forma wspierania rozwoju, budowania przewagi konkurencyjnej, wspierania innowacyjności, dla sektora MSP, stymulowanie rozwoju regionalnego oraz współpraca z instytucjami badawczymi. pl
dc.description.abstract This thesis is about Tarnów Industrial Cluster as a form of supporting the development of the Small and Medium Enterprises. There were raised following research hypotheses: Small and Medium Enterprises gain real benefits from the presence of the cluster. Small and Medium Enterprises affiliated to cluster both cooperate and compete. Including to the structure of clusters MSP, leading to their greater specialization and effectiveness, by dint of indirect implementation of scale benefits. SWOT analysis, POS method and analysis by Churchill and Lewis are methods, which confirmed the validity of its objectives and hypotheses. Taken analysis showed that Tarnów Industrial Cluster is the preferred form of support for the development, build competitive advantage, innovation support for MSP sector, stimulating regional development and cooperation with research institutions. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Tarnowski Klaster Przemysłowy pl
dc.subject Plastikowa Dolina pl
dc.subject sektor MSP pl
dc.subject klaster pl
dc.subject konkurencyjność pl
dc.subject analiza POS pl
dc.subject metoda Churchilla i Lewis pl
dc.subject innowacja pl
dc.title Wpływ klastra na rozwój sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw na przykładzie Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A. "Plastikowa Dolina" pl
dc.title.alternative Influence of cluster for development small and medium-sized enterprises based on example of Tarnów Industrial Cluster pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-07T12:18:14Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info