Postępowanie egzekucyjne w administracji

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poręba, Marcin
dc.contributor.author Gumulak, Elżbieta
dc.date.accessioned 2013-12-10T14:21:22Z
dc.date.available 2013-12-10T14:21:22Z
dc.date.issued 2013-07-25 21:24:59
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2162
dc.description.abstract Niniejsza praca traktuje o administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Przedstawiono istotę egzekucji administracyjnej, jej pojęcie, zakres przedmiotowy i podmiotowy, poddając charakterystyce jedynie główne podmioty, których katalog okazał się być szerokim. Opisane zostały dywagacje na temat procesu postępowania egzekucyjnego oraz zarys instytucji środków egzekucyjnych. Podjęte rozważania pozwalają stwierdzić, iż ogólnodostępna literatura przedmiotu z zakresu nauk prawno-administracyjnych, stanowi niewątpliwie o rozległości zagadnienia postępowania egzekucyjnego w administracji. Zakres obowiązywania i funkcjonowania rozważanych zagadnień określony jest w stosownych normach prawnych. Kardynalnym aktem normatywnym, traktującym o egzekucji administracyjnej jest Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ustawa ta posiada również stosunkowo liczne odesłania do wielu innych aktów, co także zostało uwzględnione w treści prezentowanego opracowania. Mamy tu na myśli między innymi Ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. W niniejszej pracy niejednokrotnie odnoszono się – poza wspomnianymi aktami prawnymi – także do literatury przedmiotu, komentarzy do ustaw, jak również orzecznictwa sądowego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject postępowanie egzekucyjne pl
dc.subject administracja państwowa pl
dc.subject akty prawne pl
dc.subject kodeks postępowania administracyjnego pl
dc.title Postępowanie egzekucyjne w administracji pl
dc.title.alternative Administrative Enforcement Proceedings pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-10T12:55:27Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info