Wpływ turystyki i agroturystyki na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Kamionka Wielka

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Pękala, Anna
dc.date.accessioned 2013-12-11T08:30:59Z
dc.date.available 2013-12-11T08:30:59Z
dc.date.issued 2013-07-25 13:39:46
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2188
dc.description.abstract Praca opisuje turystykę i agroturystykę oraz ich wpływ na rozwój społeczno gospodarczy. Opisane zostały pojęcia rozwoju społeczno-gospodarczego i lokalnego oraz instrumenty rozwoju. Badania przeprowadzono w formie ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy i osób spoza niej. Analiza danych z ankiety pozwala na stwierdzenie, iż gmina Kamionka Wielka powinna inwestować w rozwój turystyki i agroturystyki na jej terenie gdyż są one szansą rozwoju społeczno-gospodarczego. W gminie Kamionka Wielka zauważalne są zmiany powstałe pod wpływem turystyki i agroturystyki, mieszkańcy coraz więcej inwestują, powstają nowe przedsiębiorstwa. pl
dc.description.abstract This document described the tourism and the agrotourism and their social-economic impact on development. It described the concept of socio-economic development and local development and development instruments. They conducted research in the form of poll conducted amongst residents of the commune and persons from outside commune. The data’s analysis from the questionnaire form lets the statement, that commune of Kamionka Wielka she should invest in the development of tourism and agrotourism on her area because they are a chance of the social-economic development. In the commune of Kamionka Wielka occurring changes are noticeable under the influence of the tourism and the agrotourism, residents more and more are investing, new companies are formed. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject turystyka pl
dc.subject agroturystyka pl
dc.subject rozwój społeczno-gospodarczy pl
dc.subject rozwój lokalny pl
dc.subject instrumenty rozwoju pl
dc.subject tourism pl
dc.subject agrotourism pl
dc.subject social-economic development pl
dc.subject local development pl
dc.subject instruments of development pl
dc.title Wpływ turystyki i agroturystyki na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Kamionka Wielka pl
dc.title.alternative The impact of tourism and agrotourism on social-economic development of the community Kamionka Wielka pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-10T12:55:39Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info