Finansowanie polityki regionalnej z funduszy europejskich w Polsce na przykładzie wykorzystania funduszy unijnych w projektach realizowanych w gminie Kamionka Wielka

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skrzyński, Tomasz
dc.contributor.author Stanczak, Marcin
dc.date.accessioned 2013-12-11T08:33:55Z
dc.date.available 2013-12-11T08:33:55Z
dc.date.issued 2013-08-28 10:27:53
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2191
dc.description.abstract Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było jednym z ważniejszych momentów w historii kraju. W pracy przedstawiono korzyści wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, jakie zyskała Gmina Kamionka Wielka. Najpierw zaprezentowano krótki rys historyczny samej Unii Europejskiej. Następnie opisano jej budżet oraz politykę regionalną. W kolejnym, trzecim rozdziale scharakteryzowano wybrane Programy Operacyjne realizowane w kraju tj. Program Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wybrano te, w oparciu o które realizowano projekty gminie. W ostatnim rozdziale przedstawiono rys historyczny wsi Kamionka Wielka, scharakteryzowano jej ludność oraz potrzeby mieszkańców. Następnie dokonano krótkiego opisu projektów unijnych, realizowanych w ramach Programów Operacyjnych wybranych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na końcu czwartego rozdziału dokonano samodzielnej oceny wykorzystania środków unijnych na realizację projektów w gminie Kamionka Wielka. W pracy wykorzystano informacje: otrzymane z Biura Projektów Urzędu Gminy Kamionka Wielka, opublikowane w Internecie oraz dostępną literaturę dotyczącą zagadnień związanych z tematem pracy. W Gmina Kamionka Wielka. zostało zrealizowanych mnóstwo ciekawych i trafnie dobranych projektów. Wykorzystano wszystkie możliwości do otrzymania i inwestowania pieniędzy unijnych. Zaspokojono potrzeby ludności, podniesiono poziom intelektualny i kulturalny, a także zadbano o wszechstronny rozwój maluchów. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject polityka regionalna UE pl
dc.subject fundusze unijne pl
dc.subject gmina pl
dc.title Finansowanie polityki regionalnej z funduszy europejskich w Polsce na przykładzie wykorzystania funduszy unijnych w projektach realizowanych w gminie Kamionka Wielka pl
dc.title.alternative Financing the Regional Policy from the European Funds in Poland Based on the Example of the Use of EU Funds in Projects Implemented in the Kamionka Wielka Commune pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-07T11:40:36Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info