Działalność kredytowa wobec klientów instytucjonalnych na przykładzie Banku Ślaskiego ING S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Słonina, Agnieszka
dc.date.accessioned 2013-12-13T06:51:33Z
dc.date.available 2013-12-13T06:51:33Z
dc.date.issued 2013-07-28 08:35:16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2248
dc.description.abstract Działalność kredytowa banku, bez wątpienia jest domeną w prowadzonych przez banki operacjach. Przedsiębiorstwa odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju gospodarki, choć rzadko która firma jest w stanie pokryć swoje wydatki z bieżących zysków. A to z kolei sprawia, iź rośnie znaczenie kredytu instytucjonalnego i jednocześnie rola banków we współczesnej gospodarce. Głównym celem tej pracy jest pokazanie szerokiego wachlarza możliwości banku w zakresie kredytowania oraz działań podejmowanych przez banki związane z obsługą kredytu. Przedmiotem rozważań w zakresie kredytowania różnych potrzeb specyficznego rodzaju kredytobiorcy, jakim jest klient korporacyjny jest procedura uwzględniająca różne narzędzia stosowane do identyfikacji ryzyka kredytowego, a w szczególności metod analizy ekonomiczno-finansowej podmiotu. pl
dc.description.abstract Lending activities of the bank are without a doubt the domain of the transactions carried out by the banks. Enterprises play a key role in the development of the economy, but rarely a company is able to cover its expenses from the current income. This in turn causes both the import_ance of institutional credit and the role of banking system in the currect economy to grow. Main objective of this thesis is to showcase the wide range of possibilies in the bank lending field and actions taken by the bank in respect of the loan. The subject of the case study within the range of credit are the needs of a specific type of borrower which in this case is a corporation client and the procedure taking into account the various tools used to identify the credit risk,but mailnly the methods for economic and financial analysis of the subject. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject analiza danych pl
dc.subject bank pl
dc.subject kredyt pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject data analysis pl
dc.subject bank pl
dc.subject credit pl
dc.subject enterprise pl
dc.title Działalność kredytowa wobec klientów instytucjonalnych na przykładzie Banku Ślaskiego ING S.A. pl
dc.title.alternative Lending activities to institutional clients as an example of ING Bank Slaski S.A. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-10T12:55:23Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info