Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji samorządowych na przykładzie gminy Bochnia w latach 2009-2011

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Kowalski, Łukasz
dc.date.accessioned 2013-12-13T06:57:26Z
dc.date.available 2013-12-13T06:57:26Z
dc.date.issued 2013-07-05 10:06:38
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2251
dc.description.abstract Celem pracy jest ocena wykorzystania finansowej pomocy pozyskanej z funduszy Unii Europejskiej przez gminę Bochnia w latach 2009 – 2011, co pośrednio pozwoli także na ocenę „opłacalności” bycia członkiem Unii Europejskiej z perspektywy mieszkańca niewielkiej gminy. W pracy pierwsze trzy rozdziały stanowią teoretyczną analizę dostępnych danych pozyskanych głównie z specjalistycznych pozycji bibliograficznych, materiałów zamieszczanych bezpośrednio na stronach internetowych instytucji gminnych i europejskich. W rozdziale pierwszym przedstawione zostało pojęcie gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, zostały scharakteryzowane jej zadania i organizacja. Rozdział ten jest również wprowadzeniem w zagadnienia inwestycji (tutaj inwestycji komunalnych oraz polityki inwestycyjnej gminy). Drugi rozdział poświęcony jest inwestycjom gminnym, zwraca głównie uwagę na źródła ich finansowania, mówi o budżecie własnym gminy, ale i o środkach pozabudżetowych i przychodach zwrotnych. W trzecim rozdziale usystematyzowano dane o poszczególnych funduszach Unii Europejskiej. Wyszczególnione zostały tutaj fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Inicjatywy Wspólnotowe. Rozdział czwarty stanowi empiryczną część pracy, w nim właśnie znajdują się dane dotyczące gminy Bochnia. Po określeniu profilu gminy, przedstawiono informacje dotyczące inwestycji przeprowadzonych na jej terenie w latach 2009 – 2011, następnie wyszczególniono te, przy wdrożeniu których skorzystano z pomocy finansowej w ramach funduszy europejskich. Podstawową metodą badań była analiza danych uzyskanych i opracowanych na podstawie informacji i dokumentów udostępnionych przez Urząd gminy w Bochni. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gmina pl
dc.subject finansowanie inwestycji w gminie pl
dc.subject fundusze unijne pl
dc.subject polityka inwestycyjna pl
dc.title Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji samorządowych na przykładzie gminy Bochnia w latach 2009-2011 pl
dc.title.alternative EU Funds as a source of municipal investment financing on the example of Bochnia commune in 2009-2011 pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-12T14:21:11Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info