Lęk a postawy młodzieży wobec niepełnosprawnych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brachowicz, Marta
dc.contributor.author Odziomek, Weronika
dc.date.accessioned 2013-12-13T07:00:41Z
dc.date.available 2013-12-13T07:00:41Z
dc.date.issued 2013-07-03 21:47:02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2253
dc.description.abstract Lęk jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia, który wpływa na to w jaki sposób funkcjonuje człowiek, jak i również kształtuje jakie postawy przyjmuje wobec otoczenia, przedmiotów, a także ludzi, wśród których żyje. Przedmiotem pracy są powiązania między lękiem, a postawami młodzieży wobec niepełnosprawnych. W realizowanym programie badawczym wykorzystano następujące narzędzia psychologiczne: Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI opracowany przez C.D. Spielbergera, R.L. Gorsucha i R.E. Lushene’a (1970), w polskiej adaptacji C. D. Spielbergera, J. Strelau’a, M. Tysarczyka i K. Wrześniewskiego (1987), Skalę Postaw Wobec Osób Niepełnosprawnych SPWON w opracowaniu A. E. Sękowskiego (1991) oraz arkusz personalny własnej konstrukcji. W badaniach wzięło udział 250 osób w wieku od 15 do 18 lat. Do analizy statystycznej i psychologicznej uwzględniono 205 kompletnych zestawów. Kobiety stanowiły 70,73%, a mężczyźni 29,27% ogółu badanych. Wyniki badań pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków: istnieje związek między poziomem lęku u młodzieży, a postawami wobec osób niepełnosprawnych, a mianowicie młodzież z wysokim poziomem lęku jako cechy różni się w zakresie prezentowanych postaw wobec niepełnosprawnych w porównaniu z młodzieżą o niskim poziomie tej zmiennej. Oznacza to, że osoby o niskim poziomie lęku jako cecha prezentują negatywne postawy wobec niepełnosprawnych, a osoby o wysokim poziomie lęku jako cecha prezentują pozytywne postawy wobec niepełnosprawnych. Natomiast lęk jako stan nie ma wpływu na rodzaj postaw prezentowanych przez młodzież. pl
dc.description.abstract Anxiety is an integral part of human life, it effects a person’s well being and overall functioning, as well as their attitudes towards objects and people, among who they live. The primary aim of the thesis was to investigate the associations between anxiety and young people’s attitudes towards the disabled. The following psychological methods were utilised: Questionnaire State-Trait Anxiety Inventory (STAI) by C. D. Spielbergera, R.L. Gorsucha i R.E. Lushene’a (1970), polish adaptation by C. D. Spielbergera, J. Strelau’a, M. Tysarczyka i K. Wrześniewskiego (1987), Scale Attitude Towards The Disabled (SPWON) A. E. Sękowskiego (1991) and personal demographic questionnaire. There were 205 adolescent respondents between 15 to 18 years of age. For both statistical and psychological analyses 205 participants qualified with complete sets of questionnaires. There were 70,73% of females and 29,27% of males. Results determined the following final conclusions: there is a relationship between the level of anxiety in adolescents and their attitudes towards disabled people, namely young people with high levels of trait anxiety differed in their attitudes towards disabled people compared with young people with low levels of trait anxiety. Specifically, people with low levels of trait anxiety presented negative attitudes toward people with disabilities and people with high trait anxiety presented positive attitudes towards people with disabilities. However, state anxiety did not affect the nature of attitudes as reported by youth. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject lęk pl
dc.subject psychologia pl
dc.subject osoby niepełnosprawne pl
dc.subject młodzież pl
dc.subject postawy społeczne pl
dc.title Lęk a postawy młodzieży wobec niepełnosprawnych pl
dc.title.alternative Adolescents anxiety and attitudes towards young people with disabilities pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-12T14:21:20Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]
  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [330]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info