Wpływ wyjazdowych form pracy mężczyzn na rolę kobiet w rodzinie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kawczyńska-Butrym, Zofia
dc.contributor.author Sobusiak, Katarzyna
dc.date.accessioned 2013-12-13T07:18:20Z
dc.date.available 2013-12-13T07:18:20Z
dc.date.issued 2013-07-08 10:17:10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2259
dc.description.abstract W pracy omówiono zagadnienia związane ze zmianami jakie zachodzą w rolach kobiet w związku z pracą zawodową ich partnerów. Celem pracy jest rozpoznanie czy i jak praca wyjazdowa podejmowana przez mężczyzn wpływa na rolę kobiet w rodzinie. Główną metodą badawczą jaką posłużono się jest metoda sondażu, aby uzyskać odpowiedzi na postawione przez badacza pytania zastosowano ankietę. Analizie poddano wypowiedzi stu respondentów, pracowników firm transportowych oraz ich partnerki, do których dotarcie możliwe było dzięki wykorzystaniu metody kuli śnieżnej. W wyniku analizy uzyskanego materiału badawczego dowiedziono, że praca wyjazdowa mężczyzn ma wpływ na rolę kobiet w rodzinie. Badania wykazały także, że wyjazdy mają związek ze zwiększeniem się zakresu roli kobiety w rodzinie, która przejmuje część obowiązków partnera podczas jego nieobecności. Stwierdzono również powiązanie wyjazdów z trudnościami w utrzymywaniu prawidłowych relacji pomiędzy kobietą a mężczyzną. Wyjazdy te nie mają wpływu na aktywność zawodową kobiet na rynku pracy. pl
dc.description.abstract The paper discusses issues related to changes that occur in the role of women in connection with working life of their partners. The aim of this study is to identify whether and how the foreign employment undertaken by men, affects the role of women in the family. The main research method used was a survey in the form of a questionnaire which gave answers to questions posed by the researcher. The analysis included responses of hundred respondents, employees of transport companies and their partners who were reached by the application of the snowball method. The analysis of the research material showed that foreign employment of men has an impact on the role of women in the family. The study also found that the work trips are associated with an increase in the scope of the role of a woman in the family, who resumes her partner's role during his absence. It was further found that there is a link between male work abroad and a difficulty in maintaining a proper relationship between a woman and a man. Foreign employment of men has no effect on the economic activity of women in the labor market. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kobieta pl
dc.subject mężczyzna pl
dc.subject rodzina pl
dc.subject rola pl
dc.subject praca pl
dc.subject praca mężczyzn za granicą pl
dc.subject związek pl
dc.subject woman pl
dc.subject man pl
dc.subject family pl
dc.subject role pl
dc.subject work pl
dc.subject foreign employment of men pl
dc.subject work trip pl
dc.title Wpływ wyjazdowych form pracy mężczyzn na rolę kobiet w rodzinie pl
dc.title.alternative The effect of foreign employment of men on the role of women in the family pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-12T14:21:17Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info