Czynniki i warunki wzrostu potencjału konkurencyjnego na podstawie analizy działalności firm DS Smith - Polska i Klingele Papierwerke - Niemcy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Tarłowski, Jakub
dc.date.accessioned 2013-12-13T07:25:49Z
dc.date.available 2013-12-13T07:25:49Z
dc.date.issued 2013-07-05 15:18:34
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2266
dc.description.abstract Praca licencjacka obejmuje zagadnienia teoretyczne związane z konkurencyjnością przedsiębiorstw na rynku, charakteryzuje dokładnie konkurencję, jej istotę i rodzaje. Zawiera również dokładny opis strategii konkurencyjnych oraz ich zależność od rodzaju przedsiębiorstwa. Celem pracy było ukazanie czynników i warunków wzrostu potencjału konkurencyjnego na podstawie analizy działalności dwóch znaczących firm z sektora papierniczego, a także procesu kształtowania oraz wdrażania strategii rozwoju w tych przedsiębiorstwach. pl
dc.description.abstract Bachelor covers theoretical issues related to the competitiveness of enterprises in the market, has exactly the competition, the nature and types. It also contains a detailed description of competitive strategies and their dependence on the type of business. The aim of this study was to show the factors and conditions for the growth of the competitive potential on the basis of the activities of two major companies in the paper industry, as well as the process of formulation and implementation of development strategies in these companies. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject konkurencja pl
dc.subject rynek pl
dc.subject strategie rozwoju pl
dc.subject wzrost jakości pl
dc.subject przewaga konkurencyjna pl
dc.subject competition pl
dc.subject market development strategies pl
dc.subject increased quality pl
dc.subject competitive advantage pl
dc.title Czynniki i warunki wzrostu potencjału konkurencyjnego na podstawie analizy działalności firm DS Smith - Polska i Klingele Papierwerke - Niemcy pl
dc.title.alternative The factors and growth conditions of the competitive potential on the example of DS Smith - Poland and Klingele Papierwerke - Germany pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-12T12:21:51Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info