Handel produktami rolnymi. Perspektywa przedsiębiorstwa CORN-TRANS

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Tokarczyk, Lidia
dc.date.accessioned 2013-12-14T09:27:26Z
dc.date.available 2013-12-14T09:27:26Z
dc.date.issued 2013-06-28 12:50:45
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2283
dc.description.abstract Głównym tematem niniejszej pracy było zaprezentowanie możliwości handlu zbożem z Ukrainą dla firmy CORN-TRANS. W tym celu w pierwszej kolejności omówiono zagadnienia związane ze światową polityką rolną, zaprezentowano cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej oraz zaprezentowano Światową Organizację Handlu a także zagadnienia związane z Rundą Doha. W dalszej kolejności przedstawiono polski handel zbożem, z uwzględnieniem krajowej produkcji oraz importu i eksportu. Zaprezentowano także Polskę na tle innych krajów świata w kontekście handlu zbożami. W ostatniej części pracy przeprowadzono symulację sprowadzania zbóż przez firmę CORN-TRANS z Ukrainy, którą poprzedzono analizą przedsiębiorstwa. pl
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to present opportunities of grain trade with Ukraine for the CORN-TRANS. For this purpose the, the first was discussed the issues relating to global agricultural policy, the objectives and principles of the Common Agricultural Policy and was presented the World Trade Organization and issues related to the Doha Round. Subsequently was discussed Polish grain trade, including domestic production and imports and exports. Polish trade grain was also presented to other countries in the world. In the last part it was simulation of importing grain from Ukraine by CORN-TRANS, which was preceded by an analysis of the company. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject handel zbożem pl
dc.subject zboża pl
dc.subject pszenica pl
dc.subject import pl
dc.subject eksport pl
dc.subject Ukraina pl
dc.subject Wspólna Polityka Rolna pl
dc.subject WTO pl
dc.subject Runda Doha pl
dc.subject trade in cereals pl
dc.subject cereals pl
dc.subject wheat pl
dc.subject import pl
dc.subject export pl
dc.subject Ukraine pl
dc.subject Common Agricultural Policy pl
dc.subject the WTO pl
dc.subject Doha Round pl
dc.title Handel produktami rolnymi. Perspektywa przedsiębiorstwa CORN-TRANS pl
dc.title.alternative Trade in agricultural products. The prospect of the CORN-TRANS company pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-13T10:05:01Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info