Style przywiązania emocjonalnego a satysfakcja z małżeństwa

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grygielski, Michał
dc.contributor.author Czepielik, Celina
dc.date.accessioned 2013-12-14T10:27:46Z
dc.date.available 2013-12-14T10:27:46Z
dc.date.issued 2013-06-24 12:42:38
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2295
dc.description.abstract Przedmiotem pracy jest związek stylów przywiązania emocjonalnego z satysfakcją z małżeństwa. Współcześnie podkreśla się istotne znaczenie przywiązania emocjonalnego dla dalszych relacji interpersonalnych, w tym bliskich związków uczuciowych. W czasach kiedy trwałość związku małżeńskiego jest coraz słabsza, powszechne stają się badania nad problematyką satysfakcji z małżeństwa. Naukowcy starają się odpowiedzieć na pytanie: Co determinuje zadowolenie ze związku małżeńskiego? Zawarty w pracy program badawczy zrealizowany został z zastosowaniem następujących metod psychologicznych: Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych, (KSP) autorstwa M. Plopy oraz Skala Powodzenia Małżeństwa (SPM), autorstwa M. Braun-Gałkowskiej. Badaniami objęto 100 par małżeńskich, w wieku od 19 do 57 lat, o różnym stażu małżeńskim. Wyniki badań pozwalają na wyciągnięcie wniosków końcowych. Satysfakcja z małżeństwa wysoce koreluje z bezpiecznym stylem przywiązania emocjonalnego. Osoby charakteryzujące się bezpiecznym przywiązaniem emocjonalnym wskazują wysokie zadowolenie z związku małżeńskiego. Natomiast styl przywiązania lękowo-ambiwalentny oraz unikowy negatywnie koreluje z satysfakcją z małżeństwa. U osób tych zauważa się, znacznie obniżone poczucie zadowolenia z związku małżeńskiego. pl
dc.description.abstract The primary aim of the current study was to investigate the relationship between emotional attachment styles and marital satisfaction. Nowadays, research emphasizes the importance of emotional attachment and its role in interpersonal relations, including intimate relationships. At a time when stability in marriages is becoming fragile, widespread research focuses on the issue of marital satisfaction. Researchers are trying to answer the question: What determines satisfaction within the marriage? Within the current study the following methods were employed to verify hypotheses: Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (KSP), by M. Plopa and Skala Powodzenia Małżeństwa (SPM), by M. Braun-Gałkowska. There were 100 married couples between the ages of 19- 57 with different years of marriage. The emergent findings allowed for drawing conclusions and implications from previous researchers. Results indicated that marital satisfaction correlated highly with the secure emotional attachment style. Couples with a secure attachment style reported high satisfaction within their marriage. However, the anxiety-ambivalent attachment style and negative- avoidant attachment style correlated negatively with marital satisfaction. These couples reported significantly lower marital satisfaction. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject przywiązanie pl
dc.subject emocje pl
dc.subject małżeństwo pl
dc.subject satysfakcja pl
dc.subject mąż pl
dc.subject żona pl
dc.title Style przywiązania emocjonalnego a satysfakcja z małżeństwa pl
dc.title.alternative Emotional attachment styles and marital satisfaction pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-13T14:57:39Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info