Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013 oraz dopłaty bezpośrednie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jarosiński, Marek
dc.contributor.author Stachura, Monika
dc.date.accessioned 2013-12-14T14:12:40Z
dc.date.available 2013-12-14T14:12:40Z
dc.date.issued 2013-07-05 23:05:25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2313
dc.description.abstract Celem pracy jest jasne i zrozumiałe przedstawienie wszystkich programów – z poszczególnej osi dotyczących PROW 2007-2013, by umieć odpowiednio odszukać program dla siebie. PROW 2007-2013 jest podzielony na 4 osie. Oś 1 nosi nazwę „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”. Oś 2 to „Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich”. Z kolei oś 3 widnieje pod nazwą „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”. Ostatnia z osi – oś 4 to program pod nazwą „LEADER”. Uporządkowanie poszczególnych programów dla rolników, przedsiębiorców czy samorządów lokalnych jest znaczącym ułatwieniem w odnalezieniu odpowiadającego dofinansowania. Jak wskazują dane Polska nie należy do krajów wysoko rozwiniętych, a wszelka pomoc, czy to krajowa czy zagraniczna jest niezbędna do podnoszenia potencjału technicznego. Niektóre gospodarstwa już obecnie dobrze sobie radzą na rynku, lecz nie posiadają odpowiedniego sprzętu. PROW 2007-2013 umożliwia przyspieszenie modernizacji gospodarstw rolnych, jednocześnie dbając o środowisko naturalne. Warto również pamiętać, iż nie tylko odpowiedni potencjał techniczny, ale również kwalifikacje rolników są niezbędne, by móc dorównywać gospodarce krajów zachodnich. Poziom gospodarki w różnych krajach jest inny. Ogólnie wyróżniamy 3 etapy rozwoju na całym świecie. Kraje wysoko rozwinięte sklasyfikowane SA na poziomie numer 3. Obecnie Polska jest na etapie przejścia z etapy nr 2 do etapu nr 3. Wykorzystując pomoc z Unii Europejskiej, trzeba mieć nadzieję, że Polska wkrótce zakwalifikuje się do najwyższego poziomu i dorówna krajom zachodnim. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject obszary wiejskie pl
dc.subject dopłaty dla rolnictwa pl
dc.subject Program Rozwoju Obszarów Wiejskich pl
dc.subject programy UE pl
dc.title Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013 oraz dopłaty bezpośrednie pl
dc.title.alternative Rural Development Program PROW 2007-2013 and direct payments pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-12T16:14:26Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info