Percepcja zachowań rodzicielskich przez osoby w wieku wyłaniającej się dorosłości a ich style tożsamości

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grygielski, Michał
dc.contributor.author Hubiak, Dominika
dc.date.accessioned 2013-12-16T10:17:20Z
dc.date.available 2013-12-16T10:17:20Z
dc.date.issued 2013-06-23 12:13:57
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2356
dc.description.abstract The purpose of this study was to examine the extent to which perceived parental behaviour (acceptance – rejection, psychological control – psychological autonomy and firm control – lax control) accounted for variation in identity styles as conceptualized by M.D. Berzonsky (2004a, 2011a). Given the research, the current study adopted the rationale of I. Smits et al (2008) and M.D. Berzonsky et al (2011b) and expanded on their research with the aim of investigating the effects of perceived parental behaviour on three identity styles in an Australian emerging adults’ sample. To more broadly assess what specific parental behaviours predicted identity styles, the Identity Style Inventory Revised (ISI -3) provided by M.D. Berzonsky and the Children’s Report of Parent Behaviour Inventory (CRPBI) by E and S Schludermann were employed in the current study. Participants were 55 females and 42 males (N = 97) emerging adults between the ages of 18 - 22 (mean age = 20 years). The hypotheses were partially supported and some conflicting results were found. Specifically, perceived paternal behavioural control and psychological control but not parental acceptance was associated with the informational style. The normative identity style was positively predicted by perceived maternal acceptance and paternal behavioural control. The diffuse avoidant identity style was only positively associated with perceived maternal rejection. Lastly, commitment was related to perceived maternal acceptance and paternal behaviour control. Implications and conclusions were grounded in the rationale of previous researchers. The results are preliminary; however shed light on the processes involved in the socialization of emerging adults’ styles of identity exploration. pl
dc.description.abstract Celem badania było sprawdzenie w jakim stopniu spostrzegane zachowania rodzica (akceptacja – odrzucenie, psychologiczna kontrola – psychologiczna autonomia oraz ścisła kontrola – swobodna kontrola) wpływała na różnice w stylach tożsamości skonceptualizowanych przez M.D. Berzonsky’iego (2004a, 2011a). Biorąc pod uwagę wcześniejsze badania, w obecnym badaniu przyjęto przesłanki I. Smits i współpracowników (2008) oraz M.D. Berzonsky i współpracowników (2011b) rozbudowując je, celem zbadania wpływu spostrzeganych zachowań rodzicielskich na trzy style tożsamości na grupie australijskich osób wchodzących w dorosłość. Aby w szerszy sposób ocenić jak konkretne postawy rodzicielskie wpływają na style tożsamości wykorzystano w obecnym badaniu: Kwestionariusz Stylów Tożsamości wersja zrewidowana (ISI-3) opracowana przez M.D. Berzonsky’iego oraz Kwestionariusz Dziecięcych Relacji dotyczących Zachowań Rodziców (CRPBI) E. i S. Schludermannów. Uczestnikami badania było 55 kobiet i 42 mężczyzn (N= 97) wchodzących w dorosłość w wieku od 18 do 22 lat (średnia wieku 20 lat). Hipotezy częściowo potwierdziły się, ale część znalazła także zaprzeczenie. W szczególności spostrzegana ojcowska kontrola behawioralna i psychologiczna, ale nie rodzicielska akceptacja, współwystępowały ze stylem informacyjnym. Normatywny styl tożsamości był pozytywnie związany z obserwowaną w zachowaniu matki akceptacją oraz kontrolą behawioralną ze strony ojca. Unikający styl tożsamości był pozytywnie związany ze spostrzeganym odrzuceniem ze strony matek. Natomiast, doświadczana akceptacja matki i ojcowska kontrola współwystępowały ze zobowiązaniem. Implikacje i wnioski znalazły oparcie w uzasadnieniach wcześniejszych badaczy. Rezultaty są wstępne; jakkolwiek rzucają światło na proces związany z socjalizacją i eksploracją stylów tożsamości przez osoby wchodzące w dorosłość. pl
dc.language.iso en pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject tożsamość pl
dc.subject psychologia pl
dc.subject młodzież pl
dc.subject rodzina pl
dc.subject dorastanie pl
dc.title Percepcja zachowań rodzicielskich przez osoby w wieku wyłaniającej się dorosłości a ich style tożsamości pl
dc.title.alternative Perception of parental behaviour by emerging adults and their identity styles pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-16T09:30:58Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info