Strategia rozwoju gminy Chełmiec na lata 2013-2020

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Gargas, Agnieszka
dc.date.accessioned 2013-12-16T12:30:49Z
dc.date.available 2013-12-16T12:30:49Z
dc.date.issued 2013-06-06 20:46:35
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2360
dc.description.abstract Celem pracy jest zbadanie problematyki strategii rozwoju gminy Chełmiec, zrealizowanych inwestycji, potencjału, jaki posiada gmina, a także chęć ukazania profitów i korzyści, które byłyby wynikiem rozwoju gminy, jak również próba ukazania istniejących kierunków działań, jakie może przyjąć gmina, chcąca wyznaczyć najskuteczniejszą strategię, która pozwoli jej na osiągnięcie określonych celów. Zostało również zbadane, czy na terenie gminy występują problemy społeczne dotykające mieszkańców oraz czy mieszkańcy gminy mają wystarczający dostęp do pomocy społecznej, czy decyzje podejmowane przez samorząd gminy są wystarczające dla jej rozwoju i czy zarządzanie gminą przez obecnego wójta jest skuteczniejsze dla gminy w porównaniu do rządów poprzednich wójtów. Chciałam także zbadać, czy mieszkańcy gminy chcą, by gmina zwiększyła ofertę aktywnego zagospodarowania czasu wolnego, budowy kanalizacji, czy zmian w komunikacji miejskiej oraz czy gmina oferuje dogodne warunki życia dla dotychczasowych oraz potencjalnych mieszkańców. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, materiały dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Chełmiec, w tym plany inwestycyjne gminy na lata 2013-2020; jak również ustawę o samorządzie terytorialnym oraz z źródła Internetowe. W ramach opracowania Strategii Rozwoju Gminy Chełmiec na lata 2013-2020 zostały podjęte działania mające na celu zdiagnozowanie opinii społeczności lokalnej na temat życia w gminie Chełmiec i różnych jej aspektów funkcjonowania. W tym celu przeprowadzone zostały badania ankietowe w oparciu o przygotowany kwestionariusz. Podsumowując ocena stopnia realizacji strategii gminy Chełmiec jest jak najbardziej pozytywna. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gmina pl
dc.subject strategia rozwoju gminy pl
dc.subject administracja samorządowa pl
dc.subject zarządzanie jakością pl
dc.title Strategia rozwoju gminy Chełmiec na lata 2013-2020 pl
dc.title.alternative The strategy and development of Chelmiec community on years 2013-2020 pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-16T09:31:04Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info