Zrównoważony rozwój wybranych powiatów województwa podkarpackiego w latach 2005-2008

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Patena, Wiktor
dc.contributor.author Turchyn, Nazarii
dc.date.accessioned 2013-12-16T12:51:10Z
dc.date.available 2013-12-16T12:51:10Z
dc.date.issued 2013-08-02 10:49:46
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2363
dc.description.abstract Głównym zadaniem nn. pracy jest próba pokazania roli jaką odgrywa strategia zrównoważonego rozwoju w ekonomii społecznej w rozwoju w skali kraju, jak i regionu jakim jest województwo podkarpackie i jego powiaty. W pracy zostały omówiona zarówno narodzenie się idei zrównoważonego rozwoju jak i przedstawione przykładowe projekty zrealizowane w ramach tej koncepcji co miało za zadanie pokazać że oprócz planowania są też realizowane konkretne zadania strategii. Hipotezy badawcze w pracy. 1. Zrównoważony rozwój ma na celu zmniejszyć poziom bezrobocia na terenie powiatu leskiego. 2. Zrównoważony rozwój w powiecie leskim zapewni rozwój turystyki oraz infrastruktury mającej wpływ na turystykę w tym regionie. Problemem badawczym pracy jest analiza porównawcza strategii rozwoju województwa podkarpackiego a strategia rozwoju miasta i gminy Lesko. Metoda badawcza zastosowana w pracy to metoda badań dokumentów. Istotnym argumentem jest, że strategia zrównoważonego rozwoju jest wpisana w politykę rozwoju całej Unii Europejskiej i dłuższej perspektywie czasu przyczyni się do zwiększenia szans rozwojowych społeczeństw konsekwentnie ją wdrażających i realizujących. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zrównoważony rozwój pl
dc.subject cele strategiczne pl
dc.subject województwo pl
dc.subject kontrola pl
dc.title Zrównoważony rozwój wybranych powiatów województwa podkarpackiego w latach 2005-2008 pl
dc.title.alternative Development of Chosen Communities of Podkarpackie Region in the Years of 2005-2008 pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-16T11:00:03Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info