Analiza finansowa na podstawie sprawozdań finansowych TAURON Polska Energia S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Patena, Wiktor
dc.contributor.author Mirek, Elżbieta
dc.date.accessioned 2013-12-16T15:20:07Z
dc.date.available 2013-12-16T15:20:07Z
dc.date.issued 2013-05-26 00:43:16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2376
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie przydatności analizy finansowej dla oceny kształtowania sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa w trzyletnim okresie jego działalności. Informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych są niejako jedyną oficjalną i dostępną wiedzą inwestora na temat polityki finansowania spółki, wizerunku wartości jej majątku i podstawowych danych. Hipoteza badawcza pracy zakłada, iż: „Poprawnie wykonana analiza finansowa pozwala na rzetelne przedstawienie kondycji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa”. Dowód na słuszność postawionej hipotezy przedstawiono w rozdziale czwartym. Głównym źródłem do napisania pracy była literatura książkowa, akty prawne, dane pochodzące z Internetu oraz raporty spółki TAURON Polska Energia S.A. Wykorzystano również metody statystyczne takie jak: obliczanie struktur, dynamiki i wskaźników. W pracy przedstawiono analizę sprawozdań finansowych TAURON Polska Energia S.A. Analiza ta wykazała dobrą sytuację finansową firmy. Spółka posiada realne zabezpieczenie spłaty zobowiązań krótkoterminowych, występuje efektywne gospodarowanie aktywami obrotowymi, o czym informują nas wyniki wskaźników płynności finansowej, które znajdują się w optymalnym przedziale. Reasumując sytuacja w TAURON Polska Energia S.A. prezentuje się na dobrym, zadawalającym poziomie. Jednostka ta jest zdolna do kontynuowania dalszej działalności. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject analiza finansowa pl
dc.subject metody analizy pl
dc.subject bilans pl
dc.subject sprawozdanie finansowe pl
dc.subject struktura finansowa pl
dc.subject rynek energetyczny pl
dc.title Analiza finansowa na podstawie sprawozdań finansowych TAURON Polska Energia S.A. pl
dc.title.alternative Financial analysis on the basis of the financial statements on the example of TAURON Poland Energia S.A. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-16T12:36:25Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info