Proces restrukturyzacji na przykładzie przedsiębiorstwa POLDIM S. A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stach, Przemysław
dc.contributor.author Skóra, Małgorzata
dc.date.accessioned 2013-12-17T07:04:54Z
dc.date.available 2013-12-17T07:04:54Z
dc.date.issued 2013-06-03 09:22:35
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2384
dc.description.abstract Wdrażanie różnych rodzajów restrukturyzacji może uratować złą kondycję przedsiębiorstwa lub pozwolić w łagodny oraz optymalny sposób zakończyć jej działalność. W związku z tym omówiony zostanie przebieg i efekt restrukturyzacji organizacyjnej na przykładzie POLDIM S.A. Pracę podzielono na dwie części: teoretyczną i empiryczną. Część pierwsza składa się z dwóch rozdziałów. Przedstawiono w nich definicje organizacji i restrukturyzacji, ich klasyfikacje oraz charakterystykę poszczególnych typów. Zawarto również zasady tworzenia struktur organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem planowania, delegowania decyzji, przewodzenia (kierowania ludźmi) oraz kontrolowania. Pokazano również w jaki sposób przebiega informacja menedżerska pomiędzy różnymi szczeblami zarządzania. Istotne stało się również przedstawienie kolejności przeprowadzanych zmian restrukturyzacyjnych, a także typowych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych. Część empiryczna dotyczy przedstawienia przebiegu i efektu restrukturyzacji przeprowadzanej w POLDIM S.A. w Tarnowie. Omówiono działalność i charakterystykę Przedsiębiorstwa. Kolejno przedstawiono zmiany restrukturyzacyjne, które pojawiały się w latach 2001-2012. Temat został omówiony przez pryzmat zmian dotyczących struktury organizacyjnej, które najbardziej wpłynęły na obecny kształt Spółki. W ostatnim podrozdziale opisano efekty wyszczególnionych działań. Przedsiębiorstwo podczas wdrażania zmian restrukturyzacyjnych ogłosiło upadłość na mocy Rozporządzenia Sądu Najwyższego. Obecnie trwają prace związane z jego zamknięciem. Jest to przykład na to, że zmiany restrukturyzacyjne nie zawsze są w stanie poprawić kondycję przedsiębiorstwa. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject struktura organizacyjna pl
dc.subject restrukturyzacja pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.title Proces restrukturyzacji na przykładzie przedsiębiorstwa POLDIM S. A. pl
dc.title.alternative Reorganization process. POLDIM S.A. case study. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-16T11:50:35Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info