Umowa o pracę jako prawna podstawa nawiązania stosunku pracy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Młynarczyk-Mościcka, Monika
dc.contributor.author Mokrzycka, Katarzyna
dc.date.accessioned 2013-12-17T07:05:32Z
dc.date.available 2013-12-17T07:05:32Z
dc.date.issued 2013-07-17 18:52:05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2385
dc.description.abstract Niniejsza praca magisterska przedstawia umowę o pracę jako prawną podstawę nawiązania stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem w świetle obowiązujących przepisów prawa. Zawiera wyniki i analizę badania opinii społeczeństwa na temat „umów śmieciowych”, które w XXI wieku stają się bardzo popularną, cywilno-prawną formą zatrudnienia. Badania opinii zostały przeprowadzone wśród ludzi w różnych grupach wiekowych:18-25;26-30;31-40;41-50;51-65 za pomocą kwestionariusza ankiety. Wyniki pokazują, że umowy śmieciowe są najczęściej znane grupie osób do 30 roku życia. Te osoby ze względu na brak stałej pracy chętniej zawierają umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy na czas określony z pracodawcą, mimo, że zdają sobie sprawę z niekorzystnych dla nich warunków obowiązujących w tych umowach. Natomiast grupie osób w wieku od 40-65 roku życia daje możliwość dorobienia do pensji. Badanie to również ujawniło jakie są powody podejmowania pracy na w/w umowy. Jednym z nich był brak możliwości stałego zatrudnienia. Kolejnym takim osobom było wygodniej pracować ze względu na dopasowanie czasu pracy. Inni z kolei nie mieli wyboru ponieważ taka była polityka zatrudnienia w firmach. pl
dc.description.abstract My MA thesis presents an employment contract as a legal basis of establishing an employment rapport between the employer and the employee in the light of the applicable law. My thesis contains the results and analysis of public opinion surveys about the junk agreements which in the XXI century are becoming a very popular civil-legal form of employment. The surveys were conducted among people in different age groups : 18-25; 26-30; 31-40; 41-50; 51-65 by means of a questionnaire. The results show that the junk contracts are often known among people under 30 years of age. Those people because of the lack of a permanent job, likely contain commision contracts, contract works, fixed - term contracts with employer, despite, that they realize of the unfavorable conditions for them. The group in age 40-65 has the ability to earn into a salary. The survey revealed the reasons of making such an agreement. The one of the reason was the lack of permanent employment. It was easier for people to work for an adjusted time or they didn't have a choice. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject umowa o pracę pl
dc.subject stosunek pracy pl
dc.subject pracodawca pl
dc.subject pracownik pl
dc.subject formy zatrudnienia pl
dc.subject rozwiązywanie umowy o pracę pl
dc.subject badania marketingowe pl
dc.subject ankieta pl
dc.title Umowa o pracę jako prawna podstawa nawiązania stosunku pracy pl
dc.title.alternative The employment contract as the legal basis for establishing an employment rapport pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-16T10:59:59Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info