Model 3D i animacja samochodu Mitsubishi L200

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Białas, Franciszek
dc.contributor.author Zaręba, Jakub
dc.date.accessioned 2013-12-17T10:17:56Z
dc.date.available 2013-12-17T10:17:56Z
dc.date.issued 2013-05-23 11:59:20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2400
dc.description.abstract Celem pracy jest wymodelowanie i animacja samochodu terenowego Mitsubishi L200. W ramach pracy inżynierskiej zostanie wykonany w całości od podstaw model tego właśnie samochodu, a następnie jego animacja. Do celów animacji utworzone zostaną również inne obiekty, w tym na przykład helikopter czy pocisk, które tak jak i wszystkie modele zostaną wymodelowane w programie 3ds Max 2012. Animacja tychże obiektów również zostanie stworzona za pomocą tego oprogramowania. Akcja animacji odbędzie się na pustyni. Samochód zostanie ukazany w kilku różnych scenach tworzących jedną całość. Zakończeniem animacji będzie wybuch pojazdu, który jest częścią postprodukcji wykonanej za pomocą programu Adobe AfterEffects. W rozdziale drugim opisano grafikę komputerową. Podzielono ją na kilka podrozdziałów takich jak grafika 2D i grafika 3D. Trzeci rozdział charakteryzuje programy użyte w pracy: 3ds Max, Adobe Photoshop czy Adobe AfterEffects. Od rozdziału czwartego rozpoczyna się część aplikacyjna pracy. W rozdziale tym mowa o tworzeniu modeli trójwymiarowych, które powstały na potrzeby tej pracy. Rozdział piąty opisuje nakładanie materiałów i tekstur na obiekty. Kolejny z rozdziałów, rozdział szósty poświęcono rigowaniu samochodu, gdzie opisano jak stworzono od podstaw rig pojazdu i przygotowano go do animacji. W rozdziale siódmym przedstawiono szczegółowo proces animowania obiektów i renderingu poszczególnych scen animacji. Ostatni rozdział zawiera informacje na temat rozwiązań zastosowanych przy wykończeniu animacji, tworzeniu intro oraz dodawaniu dźwięków. Kolejne rozdziały to podsumowanie opisujące zawartość pracy i wnioski wynikające z jej tworzenia. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject grafika komputerowa pl
dc.subject programy komputerowe pl
dc.subject modelowanie obrazu cyfrowego pl
dc.subject animacja komputerowa pl
dc.title Model 3D i animacja samochodu Mitsubishi L200 pl
dc.title.alternative 3D model and animation of Mitsubishi L200 car pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-16T13:52:14Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info