Motywacja i jej zastosowanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Miś, Alicja
dc.contributor.author Janik, Justyna
dc.date.accessioned 2013-12-18T14:36:19Z
dc.date.available 2013-12-18T14:36:19Z
dc.date.issued 2013-08-09 20:41:23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2432
dc.description.abstract Motywacja to proces regulujący zachowania człowieka tak, aby można było osiągnąć określony wynik. Jest mechanizmem regulującym i uruchamiającym zachowanie danej osoby. To stan wewnętrznego napięcia dążący do działania w ściśle określonym kierunku, mający nieświadomy charakter. Wynikające z tego motywowanie jest zespołem sił , które powodują, że ludzie zachowują się w określony sposób, ukazując różne reakcje. Motywowanie to sposób podejmowania działań przez pracownika do których skłaniają pewne motywy. Motyw zaś to stan wewnętrzny człowieka, według którego motywowany jest przekonany o słuszności danego działania. Motywy mają wpływ na powstawanie przekonań u człowieka oraz wyznaczają kierunek aktywności i utrzymują bądź zmniejszają ich przebieg. W przedstawionej firmie wyraźnie widać, że zarówno pracownicy jak i kierownictwo potrafią ze sobą współpracować i odnosić sukcesy. Pracownicy mają jasno określone cele i wiedzą czego oczekują od nich przełożeni. Zaś kierownictwo cały czas stara się usprawniać pracę personelu, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom. pl
dc.description.abstract Motivation is the process of regulating human behavior in order to be able to achieve a certain result. It regulates and actuating mechanism for a person's behavior. It is a state of internal tension that seeks to act in a specific direction, with the unconscious nature. The resulting assembly is motivating forces that cause people to behave in a certain way, showing different reactions. Motivation is a way to take action by an employee which prompted some motives. The design and the internal state of man, by which motivated is convinced of the rightness of the action. Themes have an impact on the formation of beliefs in humans and determine the direction of the activity and maintain or reduce their course. The company presented it is clear that both employees and management can work together and be successful. Employees have clear goals and know what they want from their superiors. And management all the time trying to improve the staff, meeting their expectations and needs. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject proces zarządzania zasobami ludzkimi pl
dc.subject motywacja pl
dc.subject motywowanie pl
dc.subject motyw pl
dc.subject teorie motywacji pl
dc.subject human resource management pl
dc.subject human resource management process pl
dc.subject motivation pl
dc.subject motive pl
dc.subject theories of motivation pl
dc.title Motywacja i jej zastosowanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi pl
dc.title.alternative Motivation and its application in human resource management pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-08T10:26:06Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info