VAT w organizacji pożytku publicznego na przykładzie Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikulec, Marek
dc.contributor.author Bochenek, Barbara
dc.date.accessioned 2013-12-19T07:39:10Z
dc.date.available 2013-12-19T07:39:10Z
dc.date.issued 2013-04-21 20:25:43
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2440
dc.description.abstract Praca przedstawia zagadnienia podatku od towarów i usług w odniesieniu do organizacji pożytku publicznego. Celem pracy jest przedstawienie zasad naliczania i sposobu rozliczania tego podatku. Jako główną hipotezę przyjęto, że organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą w majestacie prawa wynikającego z ustawy o VAT, ma takie same obowiązki jak każdy przedsiębiorca. W pracy przeanalizowano zapisy ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów wspierających oraz przykład Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, jako organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność gospodarczą. W pracy wykorzystano materiały źródłowe 12 pozycji bibliograficznych, 5 pozycji aktów prawnych, 13 pozycji stron internetowych. pl
dc.description.abstract The present paper deals with the concept of goods and services tax in relation to a public benefit organisation. Its aim is to present the rules of calculating and settling the tax. The main hypothesis was that the obligations of a non-governmental organisation operating a business in line with the Goods and Services Act are identical to the obligations of any other business operator. The paper analyses the provisions of the Goods Tax Act, the supporting provisions and the example of the Foundation for the Disabled in Stróże as a public benefit organisation operating a business. 12 reference titles, 5 legal references and 13 websites were discussed in the paper. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject podatek od towarów i usług pl
dc.subject organizacja pożytku publicznego pl
dc.subject podmiot opodatkowania pl
dc.subject przedmiot opodatkowania pl
dc.subject zwolnienia pl
dc.subject stawki VAT pl
dc.subject goods and services tax pl
dc.subject public benefit organization pl
dc.subject taxable entity pl
dc.subject subject of taxation pl
dc.subject exemptions pl
dc.subject VAT rates pl
dc.title VAT w organizacji pożytku publicznego na przykładzie Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach pl
dc.title.alternative Goods and Services Tax in a Public Benefit Organisation in the Foundation for the Disabled in Stróże pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-18T10:23:29Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info