Ocena innowacji produktowych przez konsumentów na przykładzie nabywców samochodów osobowych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chlipała, Paweł
dc.contributor.author Łękawska, Aneta
dc.date.accessioned 2013-12-19T09:40:26Z
dc.date.available 2013-12-19T09:40:26Z
dc.date.issued 2013-04-04 20:27:43
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2454
dc.description.abstract W pracy poruszono tematykę innowacji na rynku samochodów osobowych. Podjęto próbę charakterystyki procesu projektowania i wdrażania innowacji we współczesnych przedsiębiorstwach. Analizie poddano również ocenę innowacji produktowych przez nabywców samochodów osobowych, które poparto wynikami badań marketingowych. W pracy przedstawiono wyniki przeglądu literatury z zakresu zarządzania innowacjami i kreatywnością, marketingu, zachowań konsumentów. Badania przeprowadzono na próbie stu respondentów, w tym pięćdziesięciu ośmiu osób z Nowego Sącza i czterdziestu dwóch z okolic Nowego Sącza w drugim tygodniu marca 2013 w biurze ubezpieczeniowym, prowadzącym m.in. ubezpieczenia samochodowe. W tym celu posłużono się techniką ankiety rozdawanej. Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono, że innowacje wprowadzane do samochodów osobowych są oceniane bardzo pozytywnie niezależnie od miejsca zamieszkania ankietowanych. Bardzo istotnym aspektem dla badanych osób okazały się innowacje związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Jedynie osoby w wieku powyżej 50 lat niechętnie podchodziły do kwestii wprowadzania innowacji do samochodów osobowych. Bardzo istotnym aspektem dla badanych osób okazały się również wszelkiego rodzaju systemy wpływające na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, ogólnie uznano je za najważniejszy sukces wprowadzania innowacji w samochodach osobowych. Istotne okazały się również kwestie związanie z zastosowaniem energooszczędnych silników i kwestie środowiskowe. pl
dc.description.abstract The work has raised topics innovation in the car market. An attempt was made in the design process and the characteristics of innovation in today's enterprises. The analyses included also assess product innovations by purchasers of cars, which supported the results of marketing research. The work presents the results review of literature in the field of innovation management and creativity, marketing and consumer behavior. The study was conducted on a sample of one hundred respondents, including fifty-eight people from Nowy Sacz and forty-two of the areas close to Nowy Sacz. The study was carried out in the second week of March 2013 in the insurance office, dealing among other things in car insurance. The technique of survey was used. The study showed that the innovations introduced into passenger cars are rated highly regardless of the respondents’ place of residence. The innovations connected with the increase of road traffic safety were extremely important for the respondents. The only group of respondents reluctant to the innovations was the group of respondents over the age of 50. Another important aspect for the respondents was the existence of different kinds of systems increasing road safety. It was generally considered as the biggest success in the field of introducing innovations into passenger cars. The matters connected with the use of energysaving engines and environmental issues were also significant. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject innowacje pl
dc.subject konsument pl
dc.subject marketing pl
dc.subject rynek samochodów osobowych pl
dc.subject zachowania konsumentów pl
dc.subject wyniki badań pl
dc.subject innovation pl
dc.subject consumer marketing pl
dc.subject car market pl
dc.subject consumer behavior pl
dc.subject research pl
dc.title Ocena innowacji produktowych przez konsumentów na przykładzie nabywców samochodów osobowych pl
dc.title.alternative Rating of product innovations by consumers for example car buyers pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-19T08:58:59Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info