Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przy wsparciu dotacji z Unii Europejskiej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Baran, Krzysztof
dc.date.accessioned 2013-12-19T09:51:26Z
dc.date.available 2013-12-19T09:51:26Z
dc.date.issued 2013-03-27 21:02:42
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2456
dc.description.abstract Przedmiotem mojej pracy jest problematyka przedsiębiorczości związana z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, ich rozwojem oraz sposobami pozyskiwania kapitału obcego celem rozwinięcia prowadzonej działalności. Inspiracją do wybrania tego tematu była chęć bliższego zapoznania się z obszarem przedsiębiorczości, który wiąże się z podejmowanymi działaniami strategicznymi, marketingowymi oraz finansowymi. Ponadto interesującym był fakt przyjrzenia się samej budowie biznesplanu. Celem pracy jest ukazanie roli i znaczenia profesjonalnie przygotowanego biznesplanu w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego rozwoju przedsiębiorstwa. pl
dc.description.abstract The subject of my thesis is the issue of enterprise, which deals with small and medium-sized businesses, their development and growth and also particular ways of obtainingforeign capitaltodevelopthe business. The inspiration of choosing this subject was the willingness to get acquaintedwith the areaof enterprise, which is associated with strategic, marketingandfinance operations. In addition,interestingwas the fact analysis my own business plan. The aim of the thesis was to show therole and importance ofa professionallypreparedbusiness planinthe process of obtainingexternal financingfor growth. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject innowacja pl
dc.subject rozwój pl
dc.subject biznesplan pl
dc.subject fundusze europejskie pl
dc.subject strategia pl
dc.subject przedsiębiorca pl
dc.title Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przy wsparciu dotacji z Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative Small and medium-sized businesses development with the help of grants from the European Union pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-19T08:59:10Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info