Testament w polskim prawie spadkowym

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Młynarczyk-Mościcka, Monika
dc.contributor.author Pakosz, Celina
dc.date.accessioned 2013-12-19T14:03:08Z
dc.date.available 2013-12-19T14:03:08Z
dc.date.issued 2013-03-26 11:09:24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2473
dc.description.abstract Testament to jedyny dokument w którym spadkodawca rozporządza majątkiem na wypadek śmierci. Jest bez wątpienia najlepszym sposobem w jaki spadkodawca może zapisać majątek. Mało tego, spisując go spadkodawca może uniknąć w przyszłości sporów pomiędzy spadkobiercami. Dlaczego warto zatem spisać testament? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Dla sporządzającego ten dokument testatora jest on pewnym ułatwieniem, ponieważ spadkodawca może jeszcze za życia wskazać osobę lub osoby, które chce obdarować konkretnym składnikiem ze spadku. Może to uczynić wybierając jedno z rozrządzeń testamentowych tj. zapis. Testament warto spisać zwłaszcza wtedy, kiedy spadkodawca chce ustanowić spadkobiercą kogoś innego niż wynika to z dziedziczenia ustawowego. Ponadto w swej ostatniej woli spadkodawca może rozdysponować całym swoim majątkiem lub jego częścią. pl
dc.description.abstract A will is the only document in which the testator disposes of their property in case of death. It is undoubtedly the best way in which the testator may bequeathe their estate. Moreover, making a will the testator may avoid future disputes between heirs. Why therefore is it worthwhile to make a will? The answer is obvious. Drawing up this document makes things easier for the testator, who may indicate, still during their lifetime, a person or persons to whom they want to bequeath or devise a specific share of the inheritance. They may do so by deciding on one of testamentary dispositions, namely a legacy. It is especially advisable to make a will when the testator wants to appoint an heir other than those laid down by the law of intestacy. In addition, the testator may distribute their whole estate or its part in the will. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject testament pl
dc.subject testator pl
dc.subject spadkobierca pl
dc.subject rozrządzenie testamentowe pl
dc.subject wykonawca testamentu pl
dc.subject substytucja pl
dc.subject sukcesor pl
dc.subject zapisobierca pl
dc.subject will pl
dc.subject testator pl
dc.subject heir pl
dc.subject testamentary disposition pl
dc.subject executor pl
dc.subject substitution pl
dc.subject successor pl
dc.subject legatee pl
dc.title Testament w polskim prawie spadkowym pl
dc.title.alternative Wills in Polish probate law pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-19T10:28:53Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info