Produkt regionalny w Unii Europejskiej, wymiar polityczny, ekonomiczny i kulturalny

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Madziar, Magdalena
dc.date.accessioned 2013-12-20T06:19:01Z
dc.date.available 2013-12-20T06:19:01Z
dc.date.issued 2013-05-29 07:49:29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2487
dc.description.abstract Uzyskanie znaku europejskiego świadczy o jakości i wyjątkowości produktu, co pozwala jego producentowi sprzedawać produkt po wyższej cenie niż inni producenci, którzy wytwarzają podobne, lecz nieoznaczone produkty, czyli pozwala uzyskać mu wyższy przychód, stałą promocję poprzez rozpoznawalny znak na produkcie, a także zapewnia ochronę produktu w kraju oraz w UE. Jakościowe produkty regionalne są również coraz bardziej znaczącą atrakcją turystyczną. Od 1 maja 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Polska jest średniej wielkości krajem, gdzie około 38 % mieszkańców zamieszkuje tereny wiejskie, natomiast ponad 15 % ludności jest zatrudniona w rolnictwie, ma więc szczególny interes w uczestniczeniu w europejskim systemie ochrony oraz promocji żywności. W pierwszym rozdziale opisano podstawowe zagadnienia związane z produktem regionalnym w kontekście wspólnej polityki rolnej i regionalnej, tj. definicje produktu regionalnego i regionalnego produktu turystycznego, pojęcia i cele WPR i polityki regionalnej UE oraz ich zarys historyczny. Drugi rozdział poświęcono kwestii środków finansowych na wspólną politykę rolną i regionalną, z rozgraniczeniem finansowania polityki rolnej do 2007 roku oraz obecnego kształtu polityki rolnej i polityki spójności. Proces uzyskania statusu produktu regionalnego opisano w trzecim rozdziale (dwie kategorie nazw objętych ochroną ChNP i ChOG oraz zasady i procedura nadawania produktowi statusu ChNP i ChOG). W czwartym rozdziale zaprezentowano przegląd polskich produktów regionalnych w Europie. Poruszono kwestie: Polski jako lidera wśród nowych państw członkowskich UE, środków na finansowanie polskich produktów regionalnych oraz bryndzy podhalańskiej jako przykładu rejestracji polskiego produktu regionalnego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject produkty regionalne pl
dc.subject polityka regionalna UE pl
dc.subject polityka rolna UE pl
dc.subject finanse pl
dc.title Produkt regionalny w Unii Europejskiej, wymiar polityczny, ekonomiczny i kulturalny pl
dc.title.alternative Regional product in the European Union – political, economic, and cultural dimension pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-17T13:52:10Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info