Realizacja projektów unijnych w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich na przykładzie projektu edukacyjnego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gwiżdż, Andrzej
dc.contributor.author Waligóra, Dorota
dc.date.accessioned 2013-12-20T06:20:03Z
dc.date.available 2013-12-20T06:20:03Z
dc.date.issued 2013-05-23 10:46:45
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2488
dc.description.abstract Praca przedstawia wpływ środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego, na rozwój i wykształcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Nowosądeckiego. W pracy zaprezentowano głównie projekty podnoszące atrakcyjność i jakość szkolnictwa zawodowego zrealizowane przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich na rzecz Powiatu Nowosądeckiego. Analizie poddany został projekt systemowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, realizowanego w partnerstwie przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. Celem było ukazanie wpływu projektu na wzmocnienie kształcenia zawodowego uczniów, podniesienia ich umiejętności i zdobycia niezbędnych ułatwiających kwalifikacji, znalezienie miejsca na rynku pracy. Ponadto przeprowadzono badanie wśród dyrektorów szkół, które biorą udział w projekcie, jak i ich uczniów. pl
dc.description.abstract This work presents influence of the resources derived from European Union, including European Social Fund, on development and education of students of upper secondary schools from Nowy Sącz district. This thesis provides mainly the projects, that raise attractiveness and quality of vocational education, implemented by Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich (County Centre of European Funds) for the benefit of Nowy Sącz district. Systems project of Małopolska Province Marshal's Office entitled: ‘Modernization of vocational education in Małopolska Province’, carried out in partnership with Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich in Nowy Sącz, was analyzed. The aim of this analysis was to present the influence of the project on enhancement of vocational education students, increasing their skills and acquiring necessary qualifications, in order to make the job search easier for them. Moreover, a survey was conducted among both student and headmasters of the schools participating in the project. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Europejski Fundusz Społeczny pl
dc.subject projekt pl
dc.subject Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich pl
dc.subject zarządzanie projektem pl
dc.subject badania własne pl
dc.subject ankieta pl
dc.subject European Social Fund pl
dc.subject project pl
dc.subject County Centre of European Funds pl
dc.subject project management pl
dc.subject author’s own research pl
dc.subject survey pl
dc.title Realizacja projektów unijnych w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich na przykładzie projektu edukacyjnego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” pl
dc.title.alternative Realization of projects of the European Union in Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich exampled by educational project: “Modernization of vocational education in Małopolska Province” pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-17T13:52:17Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info