Analiza pozycji konkurencyjnej Piwniczanki w sektorze wody mineralnej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Czarnecki, Piotr
dc.contributor.author Żywczak, Tomasz
dc.date.accessioned 2013-12-20T06:46:27Z
dc.date.available 2013-12-20T06:46:27Z
dc.date.issued 2013-09-27 18:52:08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2492
dc.description.abstract Celem pracy jest zbadanie pozycji konkurencyjnej Piwniczanki w sektorze wody mineralnej, wskazanie głównej strategii działania oraz obszarów w których istnieją możliwości poprawy pozycji konkurencyjnej. Aby ten cel osiągnąć dokonano analizy sektora. Badania polegały na analizie dostępnych źródeł: tj. czasopism branżowych, stron internetowych a także na przeprowadzeniu wywiadów. Analiza pozwoliła stwierdzić, że sektor wody mineralnej jest sektorem bardzo atrakcyjnym i w najbliższej przyszłości ten sektor będzie się szybko rozwijał. Piwniczanka posiada w nim silną pozycję konkurencyjną. Najważniejszymi obszarami w których Piwniczanka powinna szukać możliwości poprawy to rozbudowa zakładu oraz poprawa logistyki i dystrybucji. Główną strategią konkurencji Piwniczanki powinna być strategia zróżnicowania polegająca na ciągłym dostarczaniu klientowi ciekawej oferty i intensywnej działalności we wszystkich możliwych sferach pl
dc.description.abstract Aim of this study is to investigate the competitive position of Piwniczanka in the mineral water sector, an indication of the main strategies and areas where there are opportunities to improve competitive position. To achieve this objective there had been done an analysis of the sector. The study consisted of an analysis of available sources, such as magazines, websites, as well as conducting interviews. The analysis revealed that the mineral water sector is a sector very attractive and in the near future, this sector will continue to develop. Piwniczanka it has a strong competitive position. The most important areas in which Piwniczanka should look for opportunities to improve the development of the plant and improving logistics and distribution. The main strategy of competition for Piwniczanka should be a strategy of differentiation involving the continuous delivery offers customers an interesting and intense activity in all possible spheres pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject konkurencja pl
dc.subject strategia pl
dc.subject konkurowanie pl
dc.subject zarządzanie strategiczne pl
dc.subject przewaga konkurencyjna pl
dc.subject pozycja konkurencyjna pl
dc.subject competition pl
dc.subject strategy pl
dc.subject competition pl
dc.subject management of strategic pl
dc.subject competitive advantage pl
dc.subject competitive position pl
dc.title Analiza pozycji konkurencyjnej Piwniczanki w sektorze wody mineralnej pl
dc.title.alternative Analysis of the Piwniczanka's competitive position in the sector of mineral water pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-18T09:59:05Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info