Wynagrodzenie jako czynnik motywowania pracowników na przykładzie Banku Millenium

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Semla, Dominik
dc.date.accessioned 2013-12-21T18:20:25Z
dc.date.available 2013-12-21T18:20:25Z
dc.date.issued 2013-02-13 21:08:13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2588
dc.description.abstract Zarządzanie zasobami ludzkimi jest istotnym zagadnieniem w funkcjonowaniu każdej współczesnej organizacji, bez względu na jej wielkość, czy profil działalności. W każdej firmie, to właśnie ludzie odgrywają najistotniejszą rolę dla jej funkcjonowania. Z tego właśnie względu powinni oni być motywowani do działania pod wieloma aspektami. Jednym z nich jest wynagrodzenie, które w najsilniejszy sposób jest w stanie motywować jednostki do pracy. Skuteczne motywowanie poprzez wynagrodzenie przynosi korzyści całej organizacji, a także wzmacnia jej pozycję konkurencyjną na rynku. Sytuacja ta została dla potrzeb niniejszej pracy zbadana z punktu widzenia pracowników jednego z największych banków w Polsce, czyli Banku Millennium S.A. Poprzez zastosowaną w tym zakresie metodę ankietową, uzyskano niezbędne do analizy informacje, które potwierdzają zasadność motywacji poprzez wynagrodzenie, w tym również dodatkowe za uzyskiwane w pracy efekty. pl
dc.description.abstract Human resources management is significant issue in each modern organization activity, no matter its size or business mix. In each company’s operation people play the most significant part. Therefore they should be motivated to act on various grounds. One of such motivators is salary, which motivates individuals most effectively. The use of salary as a motivator in successful way brings profits for entire organization as well as enhance its market rating. This situation, for current research purpose, was studied from the perspective of one of the biggest banks in Poland workers – Millennium Bank SA. By dint of adopted survey method all necessary information needed to make an analyst was obtained. Findings confirm the use of salary including performance bonuses as a motivator is arguable and the most effective. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wynagradzanie pl
dc.subject motywowanie pl
dc.subject personel pl
dc.subject satysfakcja z pracy pl
dc.subject atmosfera pracy pl
dc.subject salary pl
dc.subject motivating pl
dc.subject staff pl
dc.subject job satisfaction pl
dc.subject work atmosphere pl
dc.title Wynagrodzenie jako czynnik motywowania pracowników na przykładzie Banku Millenium pl
dc.title.alternative The use of salary as a motivator from the perspective of Millennium Bank SA workers pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-21T14:24:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info