Metody i środki ograniczające oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku mechanika jako element zarządzania BHP w Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Kozioł, Paweł
dc.date.accessioned 2013-12-22T09:00:52Z
dc.date.available 2013-12-22T09:00:52Z
dc.date.issued 2013-11-30 11:05:00
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2601
dc.description.abstract W pracy podjęto temat metod i środków ochrony przed niebezpieczeństwami występującymi przy pracy na stanowisku mechanika silników APU w przedsiębiorstwie branży lotniczej. Firmą, w której przeprowadzono analizę czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika jest Pratt & Whitney Aeropower w Rzeszowie. W pracy przedstawiono zagrożenia na badanym stanowisku oraz metody ograniczające wypadkowość zastosowane w przedsiębiorstwie w celu ograniczenia oddziaływania czynników szkodliwych. Praca zawiera opis systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jego elementy, strukturę oraz zasady zarządzania. Wspomniano o regulacjach prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce oraz krajowych statystykach wypadków przy pracy. Dokonano analizy ryzyka zawodowego oraz wypadkowości w badanym przedsiębiorstwie. Dzięki sklasyfikowaniu zagrożeń dla zdrowia i życia na badanym stanowisku opracowano działania prewencyjne mające na celu ograniczenie wypadkowości w przedsiębiorstwie. Ma to na celu ukazanie zasadności stosowania tego typu rozwiązań przy pracy w podobnych warunkach Dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi zarządzania BHP firma Pratt & Whitney Aeropower Rzeszów zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracowników o czym świadczy niski współczynnik wypadkowości. pl
dc.description.abstract The study is an methods and ways of protection from the dangers appearing when working as a mechanic Auxiliary Power Unit in the aviation company. The analysis of factors harmful to health worker was done for Pratt & Whitney Aeropower Rzeszow. The paper presents a danger on the test bench and accident limiting methods used in the company in order to reduce the impact of harmful factors. The paper contains a description of the health and safety management system, its elements, structure and governance principles. Mention of regulations on safety and health in Poland and the national statistics of accidents at work. An analysis of occupational risks and accidents in analyzed company. By classifying threats to life and health on the test workplace developed preventive measures to reduce accidents in the company. The aim is to demonstrate the legitimacy of this kind of technology at work in similar conditions. With a well-developed health and safety management system, Pratt & Whitney Rzeszow Aeropower provides a high level of safety of workers as evidenced by a low rate of accidents. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zagrożenia pl
dc.subject wypadkowość pl
dc.subject ryzyko zawodowe pl
dc.subject metody pl
dc.subject ochrona pl
dc.subject pracownik pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject threats pl
dc.subject accident pl
dc.subject occupational hazards pl
dc.subject methods pl
dc.subject protection pl
dc.subject employee pl
dc.subject management pl
dc.subject Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) pl
dc.subject health and safety pl
dc.subject ergonomia stanowiska pracy pl
dc.subject workplace ergonomics pl
dc.title Metody i środki ograniczające oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku mechanika jako element zarządzania BHP w Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów pl
dc.title.alternative Methods and means of limiting the impact of harmful factors on the position of mechanic as part of health and safety management at Pratt & Whitney Aeropower Rzeszów pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-21T14:24:34Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info