Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tokarz, Krzysztof
dc.contributor.author Zielińska, Marzena
dc.date.accessioned 2013-12-22T09:34:02Z
dc.date.available 2013-12-22T09:34:02Z
dc.date.issued 2013-02-11 19:46:38
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2604
dc.description.abstract Opracowanie podejmuje problem ryzyka bankowego, a w szczególności ryzyka kredytowego. Zawiera ono analizę pojęć związanych z zarządzaniem ryzykiem bankowym oraz kredytowym, a także nakreśla wpływ różnych czynników na te typy ryzyka. W pracy opisane zostały główne rodzaje analizy i pomiaru ryzyka kredytowego. Jednocześnie zaprezentowane zostały kryteria oceny i pomiaru zdolności kredytowej klientów. W części badawczej praca przedstawia ocenę zdolności kredytowej, przykładowych kredytobiorców w jednym z banków. Krok po kroku przedstawiona jest analiza, jakiej poddani są klienci przed podjęciem decyzji o przyznaniu kredytu. Wgłębiając się w system oceny kredytowej, możemy zauważyć co dla banków ma znaczenie podczas podejmowania decyzji kredytowej. Zapoznanie się z tymi uwarunkowaniami, pozwoli rozwiać dylematy niejednego klienta czy pracownika banku. pl
dc.description.abstract Study addresses the problem of banking risk, particularly credit risk. Provides an analysis of the concepts of banking risk management, credit risk and outlines the impact of various factors on these types of risks. This paper describes the main types of analysis and measurement of credit risk. At the same time presented the criteria for evaluating and measuring the creditworthiness of customers. The research paper presents the assessment of the creditworthiness of borrowers in one of bank. Step-by-step analysis is presented, which is subject to customers before deciding whether to grant a loan. Going into the credit rating system, we can see what is important to the bank when making a credit decision. These considerations will help solve the dilemmas of many customers or an employee of the bank. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject ryzyko bankowe pl
dc.subject zarządzanie ryzykiem pl
dc.subject ryzyko kredytowe pl
dc.subject zdolność kredytowa pl
dc.subject monitoring kredytowy pl
dc.subject zabezpieczenia kredytu pl
dc.subject bank risk pl
dc.subject risk management pl
dc.subject credit risk pl
dc.subject creditworthiness pl
dc.subject credit monitoring pl
dc.subject loan security pl
dc.title Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania pl
dc.title.alternative Credit risk and ways of its reduction pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-22T08:48:17Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info