Leasing formą finansowania przedsiębiorstwa

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Babuśka, Ewa
dc.contributor.author Kapustka, Dawid
dc.date.accessioned 2013-12-22T11:16:19Z
dc.date.available 2013-12-22T11:16:19Z
dc.date.issued 2013-08-28 18:50:49
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2615
dc.description.abstract Inwestycje kapitałochłonne wiążą się z podjęciem decyzji o formie ich finansowania. Wybór formy to kluczowy etap w całym procesie. Podjęcie błędnej decyzji może narażać przedsiębiorstwo na duże straty kapitału. Dlatego tak ważny jest wybór efektywnej formy finansowania. Analiza skupia się na leasingu i jego formach oraz dokonuje porównania z innymi formami finansowania. Podstawowym celem, jaki przyświeca podjętej analizie jest ukazanie leasingu jako odpowiedniej formy finansowania inwestycji. Przedstawiona zostaje również ewidencja księgowania leasingu. Prezentacja odbywa się na przykładzie przedsiębiorstwa usługowo-produkcyjno-handlowego "GROM", które podjęło inwestycję przy użyciu umowy leasingu finansowego. W badaniach została przedstawiona umowa leasingu, którą zawarło przedsiębiorstwie, została przedstawiona ewidencja księgowania oraz dokonano analizy przypadku dla leasingu operacyjnego i przedstawiono porównanie form. Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że leasing jest korzystną formą finansowania, gdzie inwestycja własnych środków nie odbywa się od razu w całości, dzięki czemu nie spowoduje pogorszenia sytuacji finansowej firmy oraz pozwala zarówno mniejszym, jak i większym przedsiębiorstwom, na pozyskanie nowoczesnej techniki i technologii oraz umożliwia prowadzenie szybkiej polityki ekspansji rozwojowej. pl
dc.description.abstract Capital-intensive investments are connected with making a decision about a method of their founding. The choice of the method is the most important part in the whole process. Making a wrong decision can expose a company to a big financial loss. That is why a choice of an effective method of its founding is so crucial. The analysis focuses on a leasing and its forms. Also the analysis compares different forms and founding methods. The most important aim of the analysis is to show leasing as the most appropriate method of an investment founding. A leasing book-keeping record is also shown. The presentation is based on the GROM-the manufacturing, trading and service company, which has taken up an investment using a financial leasing deal. The financial deal, which has been taken up by the company, is shown in the research. The book-keeping record of the company is shown as well as the analysis of the leasing operating case. Additionally, the comparison of the form is presented. The research allows us to claim that a leasing is a beneficial method of a company founding, when the investment of its own means is not complete immediately. Thanks to it, the investment does not make the company financial situation worse and it allows smaller and bigger companies to use modern technology. What is more, it makes it easier to implement fast development policy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject leasing pl
dc.subject finansowanie pl
dc.subject inwestycja pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject ewidencja księgowania pl
dc.subject founding pl
dc.subject investment pl
dc.subject company pl
dc.subject book-keeping record pl
dc.title Leasing formą finansowania przedsiębiorstwa pl
dc.title.alternative Leasing as a form of business financing pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-22T10:19:53Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info