Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie firmy BARTCHEM

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Łyszczarz, Halina
dc.contributor.author Bartnik, Łukasz
dc.date.accessioned 2013-12-22T12:41:43Z
dc.date.available 2013-12-22T12:41:43Z
dc.date.issued 2013-02-08 22:39:10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2625
dc.description.abstract Problematyka podejmowana w niniejszej pracy dotyczy analizy strategicznej. Jej celem natomiast jest dokonanie praktycznej oceny przedsiębiorstwa na przykładzie spółki BARTCHEM, podjęcie działań diagnozujących przedsiębiorstwo i jego otoczenie oraz zbudowanie planu strategicznego. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale I zostało wprowadzone pojęcie oraz geneza analizy strategicznej. Ponadto przedstawione zostało znaczenie analizy strategicznej i jej użytkowników. Dodatkowo zaprezentowano podstawy budowy planu strategicznego. Rozdział II napisany został w konwencji przeglądowej. Zawiera klasyfikację oraz prezentację podstawowych narzędzi analitycznych, w odniesieniu do badań makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego oraz funkcjonowania i organizacji samego przedsiębiorstwa. Zostało tutaj również przedstawione podejście uniwersalne, czyli opisano metody zintegrowane. W rozdziale III dokonano przedstawienia przedsiębiorstwa BARTCHEM, które jest przedmiotem badań empirycznych niniejszej pracy. Zawarto w nim najważniejsze fakty oraz informacje na temat spółki, takie jak jej powstanie i rozwój oraz profile działalności. Dodatkowo została przeprowadzona finansowa analiza firmy. W ostatniej IV części pracy przeprowadzono praktyczną analizę przedsiębiorstwa BARTCHEM w pełnym zakresie, czyli zarówno analizę jego makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego oraz samego przedsiębiorstwa. Kryterium doboru metod stanowiła ich praktyczna przydatność. Praca została napisana w oparciu o krajową i zagraniczną literaturę, natomiast materiał empiryczny pozyskano z zasobów firmy BARTCHEM oraz podczas konsultacji z zarządem spółki. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject analiza strategiczna pl
dc.subject planowanie strategiczne pl
dc.subject otoczenie przedsiębiorstwa pl
dc.subject otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa pl
dc.title Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie firmy BARTCHEM pl
dc.title.alternative Strategic analysis and evaluation of the BARTCHEM company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-22T10:19:46Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info