Ogólne warunki postępowania administracyjnego i ich zastosowanie w praktyce

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poręba, Marcin
dc.contributor.author Oleś, Łukasz
dc.date.accessioned 2013-12-23T11:52:00Z
dc.date.available 2013-12-23T11:52:00Z
dc.date.issued 2013-02-14 10:55:04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2633
dc.description.abstract Przez zasady ogólne postępowania administracyjnego należy rozumieć normy, które zawarte są w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a więc stanowią podstawę do prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego. Tematem pracy są zasady ogólne postępowania administracyjnego oraz ich charakterystyka. Celem pracy jest przedstawienie każdej z zasad ogólnych ( od art. 6- 16 k.p.a.) i ich charakterystyka. Przestrzeganie zasad postępowania administracyjnego tworzy podstawę do prawidłowego prowadzenia postępowania przed organami administracyjnymi. Rozdział pierwszy zawiera ogólne przedstawienie omawianego tematu, oraz funkcję, jakie pełni postępowanie administracyjne. Jest to ogólnikowy zarys tematu i postępowania, w którym istotną rolę odgrywają omawiane w późniejszym rozdziale zasady ogólne. Rozdział drugi jest charakterystyką każdej z zasad z osobna. Zaczynając od zasady praworządności ( według której organy działają na podstawie przepisów prawa) poprzez szereg innych pozostałych zasad, z których każda z nich odgrywa ważną rolę w trwającym postępowaniu. Każdy proces administracyjny opiera się na zasadach ogólnych przez co każdy obywatel biorący udział w postępowaniu ma kontakt z tymi zasadami. Temat pracy ma więc praktyczne odbicie w rzeczywistości. Ostatni, trzeci rozdział pracy, dotyka kwestii zasad ogólnych w stosunku do wzruszenia aktu administracyjnego. Omówione zostało wzruszanie aktu w trybie zwykłym i nadzwyczajnym oraz odniesienie naruszeń w odniesieniu do zasad ogólnych postępowania administracyjnego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject postępowanie administracyjne pl
dc.subject kodeks postępowania administracyjnego pl
dc.subject administracja publiczna pl
dc.subject zasady postępowania administracyjnego pl
dc.title Ogólne warunki postępowania administracyjnego i ich zastosowanie w praktyce pl
dc.title.alternative General administrative procedure and their application in practice pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-21T13:35:08Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info