Tworzenie i funkcjonowanie zakładu gospodarki komunalnej na przykładzie ZGK Podegrodzie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikulec, Marek
dc.contributor.author Szkarłat, Anna
dc.date.accessioned 2013-12-23T11:56:42Z
dc.date.available 2013-12-23T11:56:42Z
dc.date.issued 2013-02-26 08:31:55
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2635
dc.description.abstract Wydzielenie ze struktur gminy, nowej jednostki sprowadza się do wykonania szeregu czynności, mających na celu jej sprawne funkcjonowanie i właściwe realizowanie powierzonych zadań, będących niejednokrotnie poważnym wyzwaniem dla zarządu oraz pracowników, którzy znaleźli się w nowej realnej rzeczywistości. Liczne zmiany w obowiązujących przepisach a także konieczność dostosowania działalności zakładu komunalnego do szeregu wytycznych, w tym także unijnych, skłania ku ciągłemu szkoleniu i doskonaleniu pracowników oraz kadry zarządzającej, tak w dziedzinie gospodarki komunalnej jak i kwestii około biznesowych i zarządczych. Szczególny wymiar ma kwestia związana nierozerwalnie z wykonywaniem usług na rzecz lokalnej społeczności, co w praktyce okazuje się być trudne ale możliwe do wypełnienia, ku zadowoleniu mieszkańców i osobistej satysfakcji pracowników z rzetelnie wykonanej pracy. pl
dc.description.abstract Section of a new unit from the existing structures within the district comes down to the whole selection of actions, which lead to efficient functionality and proper fulfilment of the task entrusted to the new unit. This often can be serious challenge to the administration and its employees as well, who are now confronted with new reality. Multiple changes of binding law, along with necessity of adjustment the functionality of public utility unit to the many restrictions, included those given by the European Union, demand continuous training and development of employees and administration as well and this in the field of public utility, along with business related and administrative issues. Particularly important is the issue which is permanent associated with providing services to the local community. In practice this can turn out to be a very hard task, which still is possible to achieve and its fulfilment gives a sense of satisfaction of the local community and personal contentment to the employees from their diligent work. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject gmina pl
dc.subject zakład komunalny pl
dc.subject społeczność lokalna pl
dc.subject usługi pl
dc.subject budżet pl
dc.subject kontrola zarządcza pl
dc.subject audyt pl
dc.subject analiza pl
dc.subject commune pl
dc.subject public utilities service pl
dc.subject local community pl
dc.subject services pl
dc.subject budget pl
dc.subject administrative control pl
dc.subject audit pl
dc.subject analysis pl
dc.title Tworzenie i funkcjonowanie zakładu gospodarki komunalnej na przykładzie ZGK Podegrodzie pl
dc.title.alternative Creating and functionality of public utilities service based on the example of ZGK Podegrodzie pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-20T19:16:47Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info