Uwarunkowania sektorowe i perspektywy rozwoju firmy "Litwiński - Transport - Sprzęt - Budownictwo"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gwiżdż, Andrzej
dc.contributor.author Pociecha, Bernadeta
dc.date.accessioned 2013-12-23T12:14:19Z
dc.date.available 2013-12-23T12:14:19Z
dc.date.issued 2013-10-17 15:59:37
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2642
dc.description.abstract Streszczenie Analiza otoczenia konkurencyjnego, w którym działa przedsiębiorstwo, dostarcza wielu istotnych informacji o zmieniających się warunkach jego funkcjonowania. Do opracowania adekwatnych koncepcji, podejść i narzędzi zarządzania wykorzystywane są podstawowe etapy procesu zarządzania strategicznego, czyli: analiza strategiczna, projektowanie strategii i jej realizacja. W części empirycznej pracy przeprowadzono, za pomocą metody SWOT, analizę firmy "Litwiński- Transport- Sprzęt- Budownictwo". Zidentyfikowano atuty i słabości przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia płynące z otoczenia. Były one podstawą do wyciągnięcia wniosków w zakresie perspektyw rozwoju firmy. Uzyskane wyniki pozwoliły na wybór, odpowiedniej do posiadanych możliwości i warunków otocznia konkurencyjnego, strategii. pl
dc.description.abstract Analysis of the competitive environment in which the company operates,provides a great deal about the changing conditions of its operation. To develop adequate concepts, approaches and management tools are used for the basic steps in the process of strategic management, namely: straegic analysis, design strategy and its implementation. In the empirical part of the work was performed by the method of SWOT analysis of the company "Litwiński - Transportation - Equipment - Architecture". Identified strengths and weaknesses of the company and the opportunities and threats from the environment. They were the basis for drawing conclusions on the development prospects of the company. The results allowed the selection, appropriate to their available resource and the competitive environment, strategy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject konkurencja pl
dc.subject otoczenie konkurencyjne pl
dc.subject strategia pl
dc.subject zarządzanie strategiczne pl
dc.subject analiza SWOT pl
dc.subject firma "Litwiński-Transport-Sprzęt-Budownictwo" pl
dc.subject competition pl
dc.subject competitive environment pl
dc.subject strategy pl
dc.subject strategic management pl
dc.subject SWOT analysis pl
dc.subject company "Litwiński- Transportation- Equipment- Architecture" pl
dc.title Uwarunkowania sektorowe i perspektywy rozwoju firmy "Litwiński - Transport - Sprzęt - Budownictwo" pl
dc.title.alternative Sectoral conditions and development prospects of the company "Litwiński - Transportation - Equipment - Architecture" pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-03T14:50:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]
  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [376]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info