Ochrona praw człowieka w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poręba, Marcin
dc.contributor.author Jasińska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2013-12-24T11:20:48Z
dc.date.available 2013-12-24T11:20:48Z
dc.date.issued 2013-08-29 18:04:24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2663
dc.description.abstract Wybrana tematyka pracy związana jest z ochroną praw człowieka w ramach ONZ, ponieważ coraz częściej na forum światowym poruszane są tematy praw ludzkich, a mimo wszystko tak wiele tych praw, w zwykłej codzienności jest łamanych. Poprzez przybliżenie struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych, zaakcentowana jest potrzeba istnienia tego typu organizacji, wspierającej w swych działaniach poprawę praw jednostki. W rozdziale I pracy opisana została ewolucja praw człowieka, w rozdziale II przedstawiono działalność głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych pod kątem propagowania i ochrony przestrzegania praw człowieka. W ostatnim (trzecim) rozdziale, omówiona została Karta Narodów Zjednoczonych oraz Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w kontekście kodyfikacja ochrony praw człowieka w działalność ONZ oraz wpływ ONZ na rozwój międzynarodowego prawa humanitarnego. Oceniając całokształt działań ONZ nie możemy opierać się tylko na nieskuteczności w zapobieganiu wybuchom konfliktów zbrojnych. Należy pamiętać o misjach pokojowych zakończonych sukcesem, regulacjach stosunków międzynarodowych w takich dziedzinach jak ochrona praw człowieka, ochrona środowiska, walka z głodem, chorobami, biedą oraz kodyfikacja prawa międzynarodowego. Nierzadko są to działania niemierzalne skoncentrowane na prewencji, zapobieganiu naruszeniom i konfliktom norm wspólnoty międzynarodowej. Dlatego też trudno obiektywnie ocenić skuteczność działa tej organizacji, jednak z pewnością można stwierdzić, że bez działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych skala naruszeń praw człowieka i podstawowych wolności była by dużo większa. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject prawa człowieka pl
dc.subject ochrona praw człowieka pl
dc.subject Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) pl
dc.subject bezpieczeństwo międzynarodowe pl
dc.title Ochrona praw człowieka w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych pl
dc.title.alternative Human rights protection according to United Nations pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-06T17:10:39Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info