Transport kontenerowy, perspektywy rozwoju na terenie UE

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Łyszczarz, Halina
dc.contributor.author Michalec, Rafał
dc.date.accessioned 2013-12-25T14:27:08Z
dc.date.available 2013-12-25T14:27:08Z
dc.date.issued 2013-10-14 23:49:14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2689
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest analiza poszczególnych czynników wpływających na transport kontenerowy – jego rozwój w Polsce i na świecie, współczesny kształt, możliwe ścieżki rozwoju i postawione cele. Metodą analizy źródłowej, porównano różne definicje i formy transportu, opisano cechy transportu multimodalnego, zdefiniowano usługę transportową z perspektywy ekonomicznej, konsumpcyjnej i gospodarczej, a także poruszono aspekt socjologicznej roli transportu jako pośredniego narzędzia komunikowania się w świecie. Opisano zarówno morskie, lądowe jak i kolejowe drogi transportu kontenerowego, wytłumaczono jednostki miary i rodzaje kontenerów, a na końcu w oparciu o dane faktyczne spółek przewozowych przedstawiono rozwój konteneryzacji w polskim transporcie. Rezultatem pracy jest sformułowanie oceny współczesnych tendencji prowadzących do maksymalnej optymalizacji transportowej, zwiększenia uwagi na ekologicznej odpowiedzialności przewoźników i użycia nowych technologii w procesach transportu. pl
dc.description.abstract Main purpouse of the following thesis is the analysis of all the factors influencing container transport – its development in Poland and around the world, contemporary state, the possible paths of development and aims to achieve. By the method of analysis different definitions and mode of transport were compared, so as the significant attributes of the multimodal transport. The definition of transport service was clarified from consumptive and economic perspective, furthermore there was described the sociological aspect of the transport as a form of modern society communication. Both the marine and terrestrial railway container transport paths were described, the units of measurement and types of containers were explained, and finally, based on actual data of the transport companies, the development of containerization in the Polish transport was presented. As a result of the work is to formulate the assessment of contemporary trends leading to maximum optimization of transport, increasing attention to environmental liability of carriers and the use of new technologies in the process of transportation. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kontener pl
dc.subject przewóz towarów pl
dc.subject przewóz pl
dc.subject usługa transportowa pl
dc.subject kontenerowy system transportowy pl
dc.subject container pl
dc.subject transport pl
dc.subject transport service pl
dc.subject container transport system pl
dc.title Transport kontenerowy, perspektywy rozwoju na terenie UE pl
dc.title.alternative Container transport, prospects for development in the European Union pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-04T14:41:31Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info